pARADOKS

pARADOKS

Den kristne tro og lære er full av paradokser.

Tema

Tema på iTro i oktober er Paradoks.

Paradoks er noe som er virkelig eller sant, men som kan virke selvmotsigende eller absurd.

Et kjent paradoks er for eksempel spørsmålet om hva som kom først, høna eller egget. Eller det engelske uttrykket «Less is more».

Den kristne tro er paradoksal

Den kristne troen og kristenlivet er fullt av paradokser. For eksempel:

 • Som kristne tror vi på én Gud som samtidig er tre (en treenig Gud).
 • Vi følger en konge som gjør seg selv til andres tjener.
 • Vår tro baserer seg på paradokset ved at Jesus døde på korset: nederlag, skam og død ble til seier, ære og liv.
 • Som kristne sprer vi de gode nyhetene om en mann som ble torturert og drept.
 • Som kristne er vi både syndere og rettferdige.
 • Nåden er gratis, men det koster alt å følge Jesus.

Bibelen er full av paradokser

Bibelen, boka som vi tror er Guds ord til oss menneskene, inneholder også mange paradokser. Det står mange ting der som vi kanskje ikke helt får til å gå opp ved første øyekast, men som ved nærmere undersøkelse kan vise seg å stemme likevel.

Vi ser for eksempel at en allmektig og allvitende Gud stiller spørsmål. Hva er greia med det hvis han vet alt?

Hva gjør vi når vi finner paradokser vi ikke forstår, eller tilsynelatende motsetninger i Bibelen eller troen generelt?

Jesus sa mye paradoksalt

Jesus, sentrum for vår kristne tro, uttalte også mange paradokser. Han sa blant annet at:

 • De sørgende skal være lykkelige.
 • Den minste er den største.
 • Den som sitter nederst ved bordet får hedersplassen.
 • De fattige er rike.
 • Vi skal elske våre fiender.
 • Vi skal elske og hate verden (vi skal kjempe mot verdens ondskap, men elske de som gjør ondt).

Guds frelsesplan er paradoksal

Guds frelsesplan i seg selv er paradoksal: den allmektige Gud valgte å komme til jorden som et lite sårbart og avhengig barn for å dø for våre synder.

Og gjennom hans død skal vi få liv.

Han kunne valgt å gi frelse til de som fortjente det mest, eller de som i hvert fall prøvde hardest. Men det gjorde han ikke. Han ga alle like muligheter.

Eneste vei

Det eneste vi må gjøre er å anerkjenne at vi ikke klarer oss på egenhånd. For Jesus sier at den eneste veien til Gud er gjennom ham.

Ingen av oss mennesker er så gode i oss selv at vi kan ha et forhold til den allmektige og hellige skaperen vår. Men ved å sette vår lit til at Jesus har tatt på seg våre feiltrinn, kan vi stå rettferdige for Gud. Dette er et godt budskap som vi kan være stolte av å dele med andre.

Følg med på iTro i oktober for å lese mer om paradoksene i vår kristne tro!

Lightstock

Tema

Tema på iTro i oktober er Paradoks.