Hvordan kan vi vite at vi tolker Bibelen rett?

Hvordan kan vi vite at vi tolker Bibelen rett?

8 tips til å tolke Bibelen.

Tema

Tema på iTro i januar er Bibelen.

Bibelen forstås ulikt av folk i hele verden. Hvordan kan vi vite at vi tolker Bibelen rett?

Dette spørsmålet er så stort at det nesten er umulig å vite hvilken ende vi skal begynne i. For det er virkelig sant at Bibelen forstås og tolkes svært ulikt.

Ulike forståelser blant kristne

Når Guds kirke er delt opp i en rekke familier (katolikker, lutheranere, pinsevenner osv.), er det nettopp uenigheter om riktig forståelse og tolkning av Bibelen som ligger bak. Bibelen er en fantastisk gave fra Gud, men jammen er det et risikoprosjekt.

Vi har ikke fått frie tøyler til å tolke som vi vil.

Alle er enige om at vi ikke kan tolke Bibelen som vi vil, Bibelen også:

«For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning.» (2 Pet 1,20).

Det betyr ikke at vi ikke skal lese Bibelen, men det betyr at vi ikke har fått frie tøyler til å tolke som vi vil.

Kirkens tolkning gjennom historien

Men hvordan kan jeg vite at min (eller vår) tolkning er den riktige? Jeg synes dette spørsmålet er vanskelig. Jeg har en overbevisning om hva som er riktig forståelse i mange spørsmål.

Men jeg er også smertelig klar over at andre kristne tenker annerledes. Derfor må jeg også være åpen for at jeg kan ta feil.

For meg har det blitt veldig viktig å se på hvordan kirken har tolket og forstått Bibelen i ulike spørsmål. Det gir hjelp til å teste min egen forståelse og det gir meg gode skuldre å stå på.

8 tips til tolkning av Bibelen

For vi trenger hjelp, og vi trenger noen kjøreregler. Slike kjøreregler og råd vil variere litt og jeg skal ikke påstå at jeg har fått alt vettet på dette området. Likevel vil jeg driste meg til å si noen ting i fortsettelsen. (Dette har jeg dels skrevet om et annet sted også, sammen med Ingvild Hellenes i boken «Grill en kristen».)

1. Ta tiden til hjelp

Du behøver ikke å ha kommet fram til alle svar i en alder av 18 år. Kirken har grublet over vanskelige spørsmål i Bibelen gjennom 2000 år. Det er heller ikke nødvendig å ha landet i alle spørsmål ennå.

2. Øv deg

For å bli en god leser og fortolker trenger du å øve deg. Mengdetrening hjelper. Les mye i Bibelen og du vil oppdage at du blir mer fortrolig med måten ting er skrevet på og du vil sakte, men sikkert oppleve at du enklere klarer å se ting i sammenheng og forstå.

3. Les Bibelen sammen

Gud har gitt Bibelen til kirken. Vi skal samarbeide om å tolke og forstå. Lytt til forkynnelse, les og reflekter sammen med andre kristne og spør noen som har grublet over teksten før.

4. Lytt til fortiden

Kirken har eksistert i 2000 år. Noen av historiens skarpeste mennesker var kristne, og jobbet med Bibelen. Lær av historien og dem som har levd før.

I vår lutherske sammenheng snakker vi om viktigheten av en «bekjennelse». Det er dokumenter som oppsummerer hovedpunktene i troen. Mest kjent er Den apostoliske trosbekjennelsen som vi bruker i gudstjenestene.

Bekjennelsene står ikke over Bibelen, men gjennom mange hundre år har de blitt testet på Bibelen av stadig nye generasjoner kristne, og de har stått sin prøve. De hjelper oss til å skille mellom det sentrale og det mindre sentrale.

5. Les Bibelen på dens egne premisser

Bibelen er skrevet av mange forfattere og over lang tid i en kultur som er ganske annerledes enn vår. Den består av bøker med ulike teksttyper (sjangre). Du kan ikke lese en salme på samme måte som du leser en fortelling. Derfor kan det ta tid å forstå alle referansene, skikkene, bildene eller symbolikken som brukes.

Øv deg derfor i å ta hensyn til dette. Sannsynligvis vil du trenge hjelp og veiledning i dette, og igjen, det er derfor du trenger andre kristne og må lytte til historien.

6. Les Bibelen i sammenheng

Selv om Bibelen består av forskjellige bøker, forteller den en sammenhengende historie. Du trenger derfor å bli kjent med hovedlinjene. Slik vil det bli enklere å få tak i de mindre bitene. En gammel kjøreregel er å tolke uklare og vanskelige vers i lys av klare og tydelige vers.

7. Jesus er Bibelens kjerne og stjerne

Jesus er sentrum og tyngdepunktet i Bibelen. Det gamle testamentet peker framover mot ham, mens Det nye testamentet forteller om da han kom og hva det betyr for oss.

Vi må lese og forstå Bibelen i lys av Jesus og hans gjerning. Han er det strålende lyset som forklarer og viser retningen.

8. Be om Åndens veiledning

Dette punktet burde stått både først og sist. Jeg sier det sist, fordi altfor mange bruker Ånden som unnskyldning for ikke å gjøre en skikkelig jobb.

Jesus har lovet oss Den hellige ånds hjelp – det er Gud som ved sin Ånd åpner hjertets øyne slik at vi forstår. I Apg 16,14 leser vi om en kvinne som heter Lydia at «Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa.»

Be om at Gud må gjøre det samme for deg når du leser Bibelen.

 

Inbetween / Lightstock

Tema

Tema på iTro i januar er Bibelen.