Besøk i jula?

Besøk i jula?

For Ellinor har det lenge vært naturlig å ha besøk av innvandrere i jula.

Tema

Tema på iTro i desember er «Sammen».

Ellinor Rob er 25 år, og kommer fra Stavanger. Hun er gift, har en liten sønn, er Young Life-leder og lærer.

Julehøytiden er en tid veldig mange av oss forbinder med tid alene med den nærmeste familien. For Ellinor Rob har derimot det å ha besøk av innvandrere i jula lenge vært helt naturlig.

Din familie har hatt besøk av innvandrere på julaften. Hvorfor?

Jeg er oppvokst i Tanzania, og derfor har ikke julen vært så tradisjonsbundet for vår familie som den kanskje er i Norge. Julaften for meg var å spise julemiddag og se Jesus-filmen sammen med massevis av folk under åpen himmel,  noe av forberedelsene var å reise rundt i distriktet og informere om at filmen skulle vises den 24. Da vi kom tilbake til Norge var det flere utenlandske familier som hadde flyttet til nabolaget. Disse ble en naturlig del av hverdagen vår, og ble venner av vår familie. Og jula er en fin anledning til å invitere dem med hjem.

En berikelse

Ellinor og familien har fått mange gode relasjoner med de innvandrerne som bor i deres nabolag. Hun er takknemlig for at foreldrene har valgt å åpne hjemmet for andre også i julehøytiden, og tror flere kunne opplevd det som en berikelse om de gjorde det samme.

Det sies at foreldres vaner blir barnas verdier, og for meg har det vært en berikelse at mennesker fra andre land har vært hos oss i julen. Dersom man låser seg til at julen bare skal handle om oss og vårt går vi fort glipp av noe. Kanskje det er på tide å tenke større om familie-begrepet enn bare rent biologisk. Det handler om å være medmenneske.

I dag opplever vi en stor tilstrømning av innvandrere og flyktninger. Ellinor anbefaler andre familier og enkeltpersoner å invitere dem inn. Hun vil utfordre til å bygge relasjoner med dem, og ikke se på dem som et hjelpeprosjekt.

Vi har så lett for å stille oss over dem, og tenke at vi skal gi dem så mye, uten å tenke på hvor mye de kan gi oss. For meg har det vært en berikelse. Av dem som kommer til landet vårt finner du garantert noen som er i en lignende livssituasjon som deg, med lignende interesser og hobbyer. Kanskje vil du oppleve å få et berikende verdifullt vennskap, på tvers av kulturell bakgrunn.

Privat

Tema

Tema på iTro i desember er «Sammen».

Ellinor Rob er 25 år, og kommer fra Stavanger. Hun er gift, har en liten sønn, er Young Life-leder og lærer.