Å lese Bibelen i sin kontekst

Å lese Bibelen i sin kontekst

Bibelen er faktisk ikke skrevet til oss. Men den er skrevet for oss.

Tema

Tema på iTro i Juni er «Det handler ikke om meg»

Kristne ser på Bibelen som Guds ord til mennesket. Noe av årsaken til dette ligger i hva Paulus skriver til Timoteus i 2. Tim 3:16.

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd»

Når Paulus her snakker om «Skriften» så refererer han til Det gamle testamentet. Likevel finnes det gode grunner til å tro at dette verset også gjelder for Det nye testamentet, som raskt fikk en særstilling i den tidlige kirke.

En levende bok

Bibelen er altså ikke en gammel bok uten betydning, det er en levende bok som er til nytte for hvert enkelt menneske og som kan virke til frelse. Det finnes det utallige eksempler på.

Likevel er det viktig å understreke at Bibelen faktisk ikke er en bok med visdomsord som er ment å tale rett inn i våre liv i 2018. Bibelen er skrevet for oss, men ikke til oss. Bibelen er nemlig skrevet inn i en helt bestemt kontekst. Den er full av ulike sjangre, og tar for seg alt fra Israelfolkets ørkenvandring til hva som skal skje de siste tider.

Teksten må ikke alltid låses

Det at Bibelen må leses i kontekst, betyr ikke at forståelsen av en tekst alltid må være låst til denne konteksten. Gud kan gi deg et bibelvers som egentlig handler om noe helt annet enn den situasjonen du selv er midt oppe i.

En gang hørte jeg en historie om en kvinne som hadde kjørt mannen sin på sykehus, da han hadde fått et hjerteinfarkt. Mens hun ventet på venterommet tikket det inn et bibelvers fra Josva:

«Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» (Jos 1:9b)

Selv om dette var noe som ble sagt i en kontekst der Israel skulle innta Det lovede land, er det klart at vedkommende som fikk denne beskjeden helt klart kunne bruke det på sin situasjon. Gud kan naturligvis bruke bibelvers etter Hans vilje.

Likevel må ikke slike opplevelser styre lesningen av bibelteksten. For da kan teksten tilpasses alle situasjoner, til alle tider, og hva som egentlig menes med teksten vil bli relativt. Det vil avhenge helt og fullt av hva personen som leser verset ønsker eller tror det handler om.  Og da kan den kristne tro bli formet til hva som helst.

Skrevet i hele avsnitt

Så hvordan skal man lese Bibelen? Litt av nøkkelen til riktig bibellesing handler om å forstå at Bibelen ble skrevet i hele avsnitt. Kapitler og vers er en moderne oppfinnelse som skulle gjøre det lettere for kristne å slå opp og finne frem i Bibelen. Det er selvfølgelig flott for oss i dag, men en negativ bieffekt ved dette er at mange leser hvert vers separat, uten å bry seg om konteksten før eller etter.

Neste gang du hører eller leser et fint bibelvers, tenk gjennom konteksten verset står i. Les versene over og under, og prøv å finn ut hvem teksten er skrevet til. Da er det større sannsynlighet for at du forstår verset riktig.

Unsplash

Tema

Tema på iTro i Juni er «Det handler ikke om meg»