8 grunner til at livet blir bedre uten porno

8 grunner til at livet blir bedre uten porno

Tema

Tema på iTro i februar er «Porno».

Sjekk ut forskning på hvordan porno påvirker deg på nettsiden Fight the new drug.

Porno er ikke bra for deg, det vet du. Likevel er det en stor del av livet for veldig mange. Hva med å se litt på hva et liv uten porno har å tilby? Kan livet rett og slett bli bedre uten porno?

1 Bedre selvbilde

Porno formidler et totalt urealistisk bilde av hvordan partneren din skal være og oppføre seg, men også et urealistisk bilde av deg. Sammenligning med en polert, og ofte totalt falsk fremstilling av kvinne-/mannskroppen vil påvirke selvbildet ditt. Ikke la porno-idealene bestemme hva du tenker om kroppen din. 

2 Bedre emosjonell helse

Vi mennesker er født med et behov for nærhet. Emosjonell og fysisk nærhet til andre mennesker er noe vi absolutt trenger. Porno kan kanskje oppleves som noe som kan stille disse behovene en periode, men vil på sikt alltid skuffe og gjøre lengselen enda tommere og større. 

Mennesker rundt oss kan gi oss emosjonell nærhet og trygghet. Men den eneste som kan stille våre dypeste emosjonelle lengsler er Jesus. Porno er i hvert fall en av de aller dårligste erstatningene. 

3 Bedre forhold og ekteskap

Porno vil påvirke deg. Det vil videre også påvirke dine relasjoner med andre mennesker. Spesielt relasjonen til det motsatte kjønn og en eventuell kjæreste og potensiell ektefelle. Porno gir et urealistisk bilde av hvordan et sunt sexliv ser ut. 

Bibelen mener at sex er fantastisk, men at den best nytes innenfor trygge rammer. 

Menneskelige relasjoner er kompliserte, også sex-biten. Forventninger og standarder fra porno vil påvirke hva du tenker om sex nå, men også påvirke deg videre i et potensielt ekteskap. 

Les mer om dette i saken: 5 måter porno ødelegger relasjoner på 

4 Realistisk seksualundervisning

For mange er nok porno den eneste reelle seksualundervisningen man har fått. Da er det kjipt at den er såpass dårlig. Perfekte kropper, aggressivitet og tvang tar over og vi lærer oss at det er slik sex er ment å være. Det er en løgn. 

Finn seksualundervisning et annet sted. Lær mer om sunne forhold, og meningen med ekteskapet (inkludert sex-delen) gjennom å prate med gode forbilder. 

5 Sunn og happy hjerne

Alt du opplever, og alt du ser på – påvirker hjernen din. Hjernen vil rett og slett fungere på en annen måte, den endres. Det er flere studier som viser en assosiasjon til høy pornobruk og depresjon, angst, stress og sosiale problemer. Noe av årsaken til dette er rett og slett at hjernen din vil fungere på en annen måte. Det er samme mekanismer som gjør at kvinnesynet ditt endres, selvbildet ditt og den emosjonelle helsen påvirkes. 

Heldigvis endrer hjernen seg kontinuerlig. Slutter du å se på porno og lar andre ting være viktig for deg, vil også det påvirke hjernen din.

6 Du bidrar mindre til det moderne slaveriet

Noen i pornoindustrien er nok godt fornøyde med livet sitt. Men vi kommer ikke unna at deler av industrien er sterkt linket til moderne slaveri og i noen tilfeller trafficking og utnyttelse av barn. 

Et liv uten porno gir deg bedre samvittighet, du vet at du bidrar mindre til en industri som i mange tilfeller utnytter sårbare mennesker. 

Les mer om dette i intervjuet med Jeanette i organisasjonen lightup.

7 Bedre kvinnesyn/menneskesyn

Det er mye skremmende forskning som har blitt lagt frem de siste årene. Man kan se en endring, spesielt i generasjonene som har vokst opp med internettporno tilgjengelig 24/7. Pornovanene til folk har blitt mer og mer vendt mot det aggressive og undertrykkende. 

Dette påvirker kvinnesynet i samfunnet. Både blant gutter og jenter. Det er skumle tendenser – mange reagerer mindre på seksuell vold. I tillegg sliter mange med å tolke andres reaksjoner, kanskje er det ikke så rart at kampanjen «Nei betyr Nei» har blitt helt nødvendig. 

8 Frihet fra avhengighet 

Avhengighet er et heavy ord. Ingen av oss ønsker å være avhengige av noe, så noen ganger kan det ta en stund før man tør å anerkjenne at det er akkurat dette det er. En avhengighet. Porno virker på samme måte som rusmidler gjør på hjernen vår. Den stjeler kontrollen over belønningssystemet i hjernen vår, og utnytter dette slik at vi ikke klarer å slutte. 

En av de viktigste grunnene til at livet ditt blir bedre uten porno – den slutter å ha makt over deg. Bibelen advarer oss mot det å være bundet til andre ting enn Jesus, og her er porno en av de aller største truslene for oss som er unge (og voksne) i dagens samfunn. 

Tema

Tema på iTro i februar er «Porno».

Sjekk ut forskning på hvordan porno påvirker deg på nettsiden Fight the new drug.