5 måter porno ødelegger relasjoner på

5 måter porno ødelegger relasjoner på

Pornografi kan ha en destruktiv effekt både på personen som ser på og de som er rundt han eller henne.

Tema

Tema på iTro i februar er «Porno».

Denne teksten ble opprinnelig publisert i nettmagasinet RELEVANT i 2015, og er oversatt og gjengitt med tillatelse. Les teksten på engelsk her.

Pornografi er destruktivt. Så enkelt er det.

Seksuelle bilder blitt mer og mer vanlig i mediene vi bruker i hverdagen – i reklamer, TV-serier, filmer og til og med bøker. Det å se på porno blir nå fremstilt som en «normal» ting som alle driver med.

Men forskning viser stadig de negative sidene ved å se på porno, og resultatene er ikke pene.

Som mann kjenner jeg til fristelsene knyttet til pornografi, men jeg har også hørt utallige historier om effekten pornografi har på måten mennesker oppfører seg på og påvirker de rundt dem.

Konsekvensene av pornografi kan vise seg på mange forskjellige områder i livet. Her er noen av de konsekvensene avhengighet av porno kan få for relasjonene dine.

1. Porno lærer seerne å se partneren sin som et objekt

Et forskningsstudie fant ut at selv om porno umenneskeliggjør og behandler både menn og kvinner som objekter, er det stor ulikhet i hvordan de blir fremstilt. Der menns ansikter ofte ikke vises, blir kvinner i større grad framstilt som objekter.

En annen studie analyserte hundrevis av pornofilmscener, og fant ut at 88 prosent av dem viste voldelig handlinger mot kvinner.

Porno kan lure seerne til å se på andre mennesker som om de kun er et objekt som er til for deres egen nytelse, og ikke som et menneske som er skapt i Guds bilde.

Sex er ment for å nytes av par som elsker og respekterer hverandre. Et sunt, kjærlig forhold skapes gjennom fysiske, intellektuelle og følelsesmessige bånd. Hvis ett av disse tas bort, vil hele forholdet rakne.

2. Porno skaper urealistiske standarder

Menn har mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å bruke pornografi som kvinner (73 prosent vs. 32 prosent, ifølge en studie), men kvinner blir fortsatt påvirket av å se på porno.

Noen kvinner kan bli satt i en posisjon der de føler at de må konkurrere om seksuell og følelsesmessig oppmerksomhet mot kvinnene i pornoen som kjærestene eller ektemennene deres ser på.

«Fantasidamene» i pornografien blir framstilt som urealistisk seksuelt attraktive, ofte på grunn av plastisk kirurgi, scenesminke og digital redigering. Det er umulig for ekte kvinner å nå opp til disse fantasidamene, noe som kan få henne til å føle seg mindreverdig og usikker.

Første Mosebok 2,24-25 viser oss at Gud designet sex for å være i ekteskapet, som en måte en mann og kone kan komme sammen på som én kropp. Skam skulle aldri være en del av ekteskapet. Når pornografi og synd blir en del av dette, kan skam fort komme inn i livene til både mannen og kona.

Porno viser også urealistiske seksuelle scenarier. I den virkelige verden er sex en måte ektemenn og koner kan uttrykke kjærlighet på og til å tjene hverandre – det er ikke alltid spennende.

Studier viser at det å se på porno reduserer seksuell nytelse. Noen pornoavhengige ønsker til og med porno mer enn de ønsker intimitet med partneren sin.

Efeserne 5,25 kaller menn til å elske konene sine på en måte som setter dem først. For dem som ikke er gift, starter prosessen nå.

Lysten til å se porno forsvinner ikke når du blir gift. Det vil bare bli en vanskeligere vane å bryte når det har blitt en regelmessig vane. Gjør hjertet ditt klart nå.

3. Å se på porno kan være starten på en ond spiral

Når intimiteten i et ekteskap er dårlig, kan den pornoavhengige partneren begynne å se etter andre måter å tilfredsstille de seksuelle fantasiene sine på. Det kan føre til utroskap online eller også i det virkelige livet.

Den avhengige bygger fort opp toleransen for hva den ser på helt til det ikke lenger opphisser dem på samme måte. Det kan føre til at de går videre til hardere porno eller til og med begynne å prøve ut det de har sett på nettet med andre seksuelle partnere.

4. Porno ødelegger tillit

Tillit er kjernen i enhver relasjon, og den må hele tiden vokse for å opprettholde en sunn relasjon. Det tar lang tid å bygge tillit, men det er lett å ødelegge den raskt – og da er det ekstremt vanskelig å bygge den opp igjen.

Porno er en av de enkleste måtene å knuse tillit på, fordi det skader intimiteten i kjærlighetsforholdet. Det kan volde mye smerte å finne ut at partneren din er avhengig av pornografi, fordi det kan føles som om partneren din har vært utro.

Studier fra USA viser at pornobruk er en medvirkende årsak til omtrent halvparten av alle skilsmissene i USA.

5. Porno fører til isolasjon

Siden pornobruk kan føre til mindre interesse for ekte sex og bidra til skilsmisser, kan det ofte føre til isolasjon.

Men selv for de som ønsker å få hjelp, kan porno ha en isolerende effekt på grunn av skyldfølelsen og skammen som er forbundet med å bruke det. Dette kan gjøre at den pornoavhengige unngår å søke hjelp, fordi det kan være flaut å innrømme at han eller hun har et problem.

Salomo skrev om dette i Ordspråkene 6,32: «Den som driver hor med en kvinne, er uten forstand, slikt gjør bare den som vil ødelegge livet sitt.»

Utroskap er ikke bare å ha sex utenfor ekteskapet. Det inkluderer også å forestille seg å ha sex med andre enn ektefellen din. (Matteus 5,28)

Pornografi kan ha en destruktiv effekt både på personen som ser på og de som er rundt han eller henne. Hvis du sliter med det, så ta kontakt med en venn du stoler på, en organisasjon, sjelesørger eller et program som kan hjelpe deg.

Tema

Tema på iTro i februar er «Porno».

Denne teksten ble opprinnelig publisert i nettmagasinet RELEVANT i 2015, og er oversatt og gjengitt med tillatelse. Les teksten på engelsk her.