7 ting den barmhjertige samaritan lærer oss

7 ting den barmhjertige samaritan lærer oss

Jesus kaller oss til å vise en aktiv, grenseløs kjærlighet.

Tema

Temaet på iTro i august er «Nestekjærlig».

Lignelsen Jesus fortalte om «Den barmhjertige samaritan» er en av Bibelens mest kjente.

Og det er mye vi kan lære av denne lignelsen.

Teksten, som egentlig er en samtale mellom en lovkyndig jødisk mann og Jesus, finner vi i Lukas 10:

Den lovkyndige: «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»
Jesus: «Hva står skrevet i loven?»
Den lovkyndige: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»
Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.»
Den lovkyndige: «Hvem er så min neste?»

Jesus fortalte deretter lignelsen om den barmhjertige samaritan:

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød.

Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi.

Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem.

Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’»

Så fortsatte Jesus samtalen med den lovkyndige:

Jesus: «Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?»
Den lovkyndige: «Den som viste barmhjertighet mot ham.»
Jesus: «Gå du og gjør som han.»

7 ting å lære av den barmhjertige samaritan

1. En grenseløs kjærlighet

Et hovedpoeng med lignelsen er at Jesus viser at kjærligheten vi er kalt til å gå med, ikke har noen grenser og at hvem vi skal gjøre godt mot heller ikke har noen grenser.

2. En aktiv kjærlighet

Det kristne livet handler ikke bare om å tro eller vite de riktige tingene. Vi kan ikke tror på Jesus uten at det setter spor i oss, og sender oss ut i handling. Kjærlighet er noe aktivt, ikke bare gode tanker og følelser.

3. Søknad om tillatelse til likegyldighet?

Kanskje spør den lovkyndige mannen om hvem hans neste er, for at han skal kunne sette en grense for hvem han trenger å bry seg om? En slik tillatelse får han hvert fall ikke av Jesus.

4. En samaritansk helt

En ting som gjør lignelsen spesiell, er at det er en samaritan som gjøres til helt. Jøder og samaritaner hadde et dårlig forhold, og ville helst ikke omgås hverandre. Både på grunn av historiske og religiøse grunner.

Når en jøde spør hvem hans neste er, og Jesus bruker en samaritan som det gode eksemplet, må det ha gjort et ekstra inntrykk på de som hørte på.

5. Vi kan peke på Jesus

Den barmhjertige samaritan viser oss noe om hvordan Jesus selv er. Som hans etterfølgere skal vi etterligne Jesus, og vise en tilsvarende kjærlighet, slik at Guds kjærlighet gjennom oss når videre ut til vår neste. På den måten er vi også med på å peke på Jesus.

6. Oppfordring til å elske oss selv?

I nyere tid har det blitt populært å bruke denne teksten, med uttrykket «Du skal elske din neste som deg selv» som begrunnelse for at det først og fremst handler om at vi må lære å elske seg selv. Men det er ikke det som er poenget.

Det er ikke en oppfordring til selv-kjærlighet. Meningen er at du skal elske din neste som om din neste var deg selv. Den andre personen er like viktig og verdifull som deg, og bør behandles slik du selv kunne ønsket å bli behandlet.

7. Gir lignelsen dårlig samvittighet?

Jesus fortalte ikke om den barmhjertige samaritan for at vi skulle få dårlig samvittighet over å gjøre for lite. Men denne lignelsen kan likevel vekke oss opp, og inspirere oss slik at vi i likhet med samaritanen kan få bety noe for dem vi møter.

Og vi kan be om at Gud skaper en kjærlighet til vår neste. Vi kan be om at han må lede oss dit hvor det er bruk for oss, og gi oss mot og kraft til å både oppsøke og å ta de mulighetene som kommer.

Tema

Temaet på iTro i august er «Nestekjærlig».