7 øyeblikk der Gud møter folk og forandrer livene deres

7 øyeblikk der Gud møter folk og forandrer livene deres

I Bibelen finner vi mange eksempler på ganger hvor Gud møter mennesker og forandrer livene deres totalt.

Tema

Tema på iTro i desember er «Øyeblikk».

I dag kan vi høre vitnesbyrd om mennesker som får livene sine forandret i møte med Gud. Bibelen er full av møter der Gud, enten gjennom Jesus eller andre ting møter mennesker og forandrer livene deres. La oss se på 7 ganger dette skjer!

1. Saulus som ble blind

I Apostlenes gjerninger 9 kan vi lese om Saulus som forfulgte de kristne. En gang da han var på vei til Damaskus fikk han et møte med Gud.

Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» (Apg 9,4-6)

Dette møtet med Gud gjorde Saulus blind i tre dager, og da han fikk synet tilbake ble han døpt og kristen. Saulus, som vi senere kjenner som Paulus, ble en av de største og viktigste misjonærene vi kjenner til.

2. Kvinnen ved brønnen

I evangeliet etter Johannes, kapittel 4, møter Jesus en samaritansk kvinne ved en brønn. Jøder og samaritanere skulle ikke omgås.

«Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» (Joh 4,13-15)

Kvinnen som er utstøtt av samfunnet og som ligger med flere menn, får i dette møtet med Jesus kjennskap til livets vann. Jesus forteller henne om nåden og tilgivelsen som er tilgjengelig også for en synder slik som henne.

3. Sara og Abraham blir foreldre

Helt i begynnelsen av Bibelen, i 1.Mosebok kapittel 17, kan vi lese om pakten Gud lover Abraham. Abraham var en gammel mann med kone og uten barn.

«Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag.» […] Da sa Gud: «Sannelig, din kone Sara skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans etterkommere.» (1.Mos 17,16-19)

I dette øyeblikket gjør Gud det som tilsynelatende biologisk er helt umulig. Sara, som var 100 år gammel skulle føde en sønn.

4. Moses deler havet

I dette øyeblikket i 2.Mosebok kapittel 14, holder Gud løftet sitt om å fri israelittene fra slaveriet i Egypt.

Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløyvd, og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. (2.Mos 14,21-22)

5. Jesus vekker Lasarus opp fra de døde

Lasarus var en god venn av Jesus, og da Jesus fikk vite at Lasarus var dødssyk, utsatte Jesus å reise på besøk til han. Dette resulterte i at Lasarus allerede var død da Jesus kom fram.

«Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt: «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet over ansiktet. (Joh 11,42-44)

Dette øyeblikket peker mot Jesu død og oppstandelse, og vi kan også her lese den første gangen vi får vite at Jesus gråt. Han var et ekte mennesker med følelser.

6. Den blinde mannen ved Jeriko

Da Jesus var på vei til Jeriko med disiplene i evangeliet etter Lukas, møter de en blind mann. Disiplene ba mannen tie, men Jesus hadde andre planer.

Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» (Luk 18,40-42)

Igjen går Jesus mot samfunnets normer og ønsker, og skaper øyeblikk som forandrer liv.

7. Jesus møter Sakkeus

Sakkeus var en overtoller og en veldig rik mann som ble uglesett av folket. Han var kort av vekst og i Lukasevangeliet kan vi lese om da Jesus møtte Sakkeus og forandret livet hans.

Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» (Luk 19, 8-10)

Øyeblikket Sakkeus fikk med Jesus, endret livet hans totalt.

 

Lightstock

Tema

Tema på iTro i desember er «Øyeblikk».