4 ganger Gud ventet til det rette øyeblikket

4 ganger Gud ventet til det rette øyeblikket

Guds handlinger er ikke tilfeldige og hans timing er genial!

Tema

Temaet på iTro i desember er «Øyeblikk».

Bibelen er full av øyeblikk, og vi har akkurat feiret øyeblikket da Gud gjorde seg selv liten, ble menneske og fødtes i Betlehem.

Det kan være vanskelig å skjønne seg på timingen til Guds inngrep eller fraværet av det. «Hvorfor gjorde du ikke inngrep tidligere? Hvor er du, Gud?»

Når menneskene tenkte at Jesus kom for sent, hadde han en bedre plan.

La oss se på noen historier fra Bibelen hvor Gud ventet til det rette (og av og til det uventede) øyeblikket.

1. Lasarus’ død

Bibelteksten kan leses i Johannes 11. Lasarus, broren til Marta og Maria, er syk og søstrene søker hjelp fra Jesus. Jesus velger å vente to dager før han drar til dem. Men når han kommer har Lasarus allerede ligget død fire dager i graven.

Hadde Jesus feilberegnet og kommet til feil øyeblikk?

Både Marta og Maria sier til Jesus at broren deres ikke hadde dødd om han hadde kommet tidligere. Folkemengden og søstrene gråter over brorens død. Selv Jesus gråter sammen med dem i medlidenhet. Hvordan kunne dette være en god timing å komme på?

Men da menneskene tenkte at Jesus kom for sent, hadde han en bedre plan.

Jesus roper: «Lasarus, kom ut!». Og det skjedde.

Jesus hadde ikke kommet for sent. Han hadde vekket Lasarus opp fra de døde for at folkemengden skulle tro at Jesus var Guds sønn.

2. Jesus’ død på korset

Jesus som skulle være verdens frelser får den mest ydmykende dødsstraffen under jødenes påskehøytid. Dette kunne vel umulig være som planlagt, og umulig være øyeblikket hvor Gud skulle frelse verden?

Men nok en gang er det Gud som vet best. På uventet vis var det Jesus sin ydmykende død som skulle bli hele menneskehetens seier.

Timingen er også perfekt.

I Matteusevangeliet blir vi fortalt at Jesus dør i den niende timen, det er rundt 15:00 norsk tid. Det er nøyaktig samme tidspunkt påskelammet slaktes i den jødiske påsketradisjonen.

Wow – for en genial timing!

3. Shavuot / Pinse

50 dager etter Jesus’ død, sendte Gud Den hellige ånd til menneskene. Det er dette kristne minnes om i pinsen.

Også her finner vi paralleller med den tidligere jødiske pinsen, som også blir kalt shavuot.

Gud holder alltid sine løfter og er aldri for sen.

Den ble også feiret 50 dager etter påsken. Da blant annet for å minnes om da Moses mottok de 10 bud på Sinai-fjellet.

En annen ting er hvordan det skjedde. I begge tilfellene er en form for ild og vind involvert.

Tilfeldig? Neppe!

4. Abraham og Sara

Gud hadde lovt at Abraham skulle bli stamfar for et stort folk og at det skulle føre velsignelse over de kommende generasjonene.

Abraham er gift med Sara, men de er for gamle til å få barn. Sara stoler ikke på Guds timing og mener de må ta saken i egne hender. Sara sier at Abraham kan få barn med trellkvinnen Hagar. Abraham får sønnen Ismael med Hagar, da var Abraham 86 år.

Men dette var ikke Guds plan. Da Abraham var 99 år, sier Gud til han at det er Sara (89) som skal føde barnet. Da ler Abraham av Gud. Det er jo fysisk umulig!

Men for Gud er ingenting umulig. Han hadde ikke feilberegnet, men hadde full kontroll og visste når det rette øyeblikket var. Han holdt sitt løfte: 1 Mos 21,1-2.

Gud holder alltid sine løfter og er aldri for sen.

Hele historien finner du i 1 Mos kapittel 12-24.

Stol på Guds timing

Vi ser at Gud ikke bare er verdens skaper og opprettholder, han er også en glimrende regissør som med sin geniale og perfekte timing venter til de rette øyeblikkene.

Gud har kontroll og har den perfekte timing. Vi tror ofte vi vet best, men ser ikke hele bildet.

«Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid» (Fork 3,11)

Alle inngripenene til Gud kunne vært vært nevnt, for Guds timing er alltid perfekt hver ting til sin tid. Stol på Guds timing han vet best.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i desember er «Øyeblikk».