«Det er vel en mening med det…?»

«Det er vel en mening med det…?»

Jørgen Storvoll deler 3 tanker og utfordringer fra sitt møte med livets harde realiteter.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Da jeg var 23 år gammel ble jeg pappa for første gang. Og bare halvannet år senere fikk vi barn nummer to.

Like etter ble familien rammet av sykdom. Dette resulterte i en stor krise for to unge foreldre som varte i mange år.

Jeg var ekstremt sliten, kjente på lite positive følelser og venner kom med klisjeer som ikke hjalp: «Gud har en plan.» «Det er vel en mening med det…?»

Det føltes som et brutalt møte med livet som rokket ved troen.

Bibelen har aldri lovet oss et enkelt liv. Om vi skal håndtere lidelse på en god måte, trenger vi å møte hverandre med nok ydmykhet og tålmodighet.

Her er tre tanker og utfordringer født ut av min dyrekjøpte erfaring.

1. Det er viktig å snakke sant og ærlig om livet

Jeg tror vi lett vil skåne barn og unge ved å unngå å ta opp vanskelige emner. Dette gjelder både livets realiteter, men også vanskelige tabutema.

I disse dager er det mye snakk om vaksiner forbindelse med korona. En vaksine ønsker å eksponere oss for sykdommen, slik at immunforsvaret styrkes, slik at vi takler den bedre om vi rammes.

På samme måte tror jeg at det er bra å bli eksponert i passe doser for en ærlig og sann tale om livets tøffe sider før man står midt i det.

Bibelen sier at vi vil møte motstand (Joh 16,33) og forfølgelse (2 Tim 3,12). Gud har ikke lovet å skåne oss fra det, men å hjelpe oss igjennom det (Rom 8,38-39). Jer 29,11 siteres ofte. Kanskje vi kunne ha lest vers 10 og litt oftere?

2. De som lider trenger ikke klisjeer, men venner

Om du ikke har erfart kriser i livet, er det ikke så lett å forstå de som har det virkelig tøft.

Jeg ble selv skuffet over flere venner gjennom vår krise. Men i ettertid har jeg tenkt at få hadde gode forutsetninger for å møte oss på en god måte på grunn av manglende erfaringer i livet.

Det oppleves gjerne ubekvemt når andre har det vanskelig med Gud, seg selv, familie osv. Da er det fort å komme med alle de «riktige svarene», sitere de «korrekte» bibelversene eller prøve å forklare hvorfor dette skjer.

Noe av dette kan vi høre Job sine venner forkynne når han har det tøft (F.eks. Job 4,8 og 22,5).

Paulus utfordrer oss i Romerne 12 til å virkelig trøste (12,8) og til å glede oss med de glade og gråte med dem som gråter (12,15).

Når man har det virkelig tøft, trenger man venner som lytter, bryr seg og som tålmodig våger å være med sammen inn i det vanskelige.

Smerter, som lidelser forårsaker, går ikke bort med en quickfix.

3. Å komme til Jesus kan gi nye perspektiv

Sykdom og tøffe utfordringer i min familie har gjort at vi i lange perioder har hatt nok med oss selv. Ja, vi har forsøkt å holde hodet over vannet og blitt litt navlebeskuende.

Når Jesus i Matt 11 taler om å ta hans åk (bæreredskap over skuldrene) på oss, tror jeg det handler om å få et åk som matcher oss perfekt.

Vårt kall som kristne er først og fremst å komme til Jesus.

Det er fascinerende hvordan Gud likevel kan bruke tøffe erfaring til å gjøre noe med oss (Rom 8,28). Ikke sjeldent vokser store engasjement ut av dype sår.

Paradoksalt nok har jeg erfart at det å rette blikket ut mot andre som har det tøft og hjelpe de, i noen tilfeller kan oppleves som en «medisin» når man selv har det vanskelig.

Jeg tror ikke vi for enkelt skal si at du går igjennom tøffe ting for å bli utrustet for en tjeneste eller oppgave. Men Gud er stor nok til også å kunne bruke våre krevende erfaringer til å gi oss meningsfylte ressurser som kan bety noe for andre – om og når vi eventuelt blir klar for det.

Kristne er ikke fritatt for lidelse

Gud har ikke gitt oss enkle svar om hvorfor vi opplever lidelse som vi gjør og hvorfor noen opplever det mer enn andre.

Ja, vi tror på en kjærlig Gud som vil oss vel, men vi kristne er ikke fritatt for lidelse og får på ulike vis kjenne på en verden preget av syndefallet.

Jeg tror det er viktig å tale sant om hvordan lidelse kan ramme også oss kristne.

Og selv om vi alle vil møte ulike former for lidelse, enten i egne liv eller i møte med mennesker rundt oss, får vi leve i håpet om en rettferdig Gud som vil gjøre opp med ondskapen og skape en ny himmel og jord hvor det onde ikke vil være mer.

Benny Gibbons / Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.