Bønnen Jesus lærte oss å be

Bønnen Jesus lærte oss å be

"Vår Far" er en bønn mange kan utenat, men hva ber vi egentlig om?

Miniserie "Vår Far"

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i Herrens bønn «Vår Far», som Jesus lærte oss å be.

Bønnen «Vår Far», eller «Fader Vår» som den het i en tidligere oversettelse, er en av de eldste bønnene som brukes i dag, og den brukes av alle kirkesamfunn. På lik linje med andre bønner man hører mye, kan det være vanskelig å tenke gjennom betydningen av det man sier.

I denne miniserien ønsker vi å dypdykke litt i «Vår Far» og hva det er du faktisk ber når du ber den.

Vår Far i himmelen!

Den første linjen blir inngangen til bønnen. Dette blir litt som å faktisk trykke «ring»-knappen når du skal ringe noen med mobilen. Her skjer en påkallelse, vi ønsker å opprette en kontakt og ta tak i relasjonen mellom Gud og oss. Han hører når vi kaller på han.

Herren er nær alle som kaller på ham, alle som kaller på ham i sannhet. (Sal 145,18)

La navnet ditt helliges

Hellig kan være et vanskelig ord. Det å være hellig handler om å være annerledes, ofte opphøyd over noe annet. I kristendommen sier vi ofte at det å være hellig handler om å være skilt ut fra verden og innviet til Gud.

Her ligger også alvoret i å ikke misbruke Guds navn. Gud er hellig, og han helliger også oss som kristne når vi vil leve etter Hans Ord.

Dere må ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg skal holdes hellig blant israelittene. Jeg er Herren som helliger dere. (3.Mos 22,32)

La riket ditt komme

Gud har lovet oss at Jesus skal komme tilbake og den verden vi kjenner nå skal ikke lenger være. Som kristne er vi kalt til å være disipler. Et liv i relasjon med Gud kan vise litt mer av himmelen og Guds storhet på jorda slik at flere kan få bli kjent med den rikdom det er å følge Jesus. Når Gud får bruke oss slik han vil, kan vi være med på å bygge fellesskap, menighet og Guds rike på jorden.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen

Denne delen av bønnen er kanskje noe av det vanskeligste. Ofte kan bønnelivet vårt ende opp med å bli bønner etter vår vilje.

Gud svarer ikke nødvendigvis på bønnene våre slik vi ønsker, han svarer etter sin vilje slik Han har ønsket det. I denne linjen ber vi om nettopp dette. La Hans vilje skje her rett foran øyene våre, og la oss på den måten få se litt mer av himmelen. Når Han får gjøre seg synlig på jorda, får vi et håp om livet i himmelen.

«Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» (Matt 26,42)

I morgen skal vi se videre på de neste linjene i «Vår Far». Avslutt gjerne denne lesningen med å be bønnen selv.
Canva

Miniserie "Vår Far"

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i Herrens bønn «Vår Far», som Jesus lærte oss å be.