Skjærtorsdag – en renselsesdag

Skjærtorsdag – en renselsesdag

Skjærtorsdag er dagen Jesus vasket føttene til disiplene og delte ut nattverden. Silje Bjorland tenker at denne dagen har betydning også for oss i dag.

Påske

I påsken går vi gjennom de ulike dagene i høytiden, for å se hva som skjedde og hva det betyr for oss i dag.

Skjærtorsdag vasket Jesus disiplenes føtter, innstiftet nattverden og var i Getsemane, der han ble forrådt av Judas og arrestert.

Navnet «skjærtorsdag» stammer fra norrønt og kan oversettes til renselsestorsdag. Da husker vi kanskje enklere at det var i dag Jesus vasket føttene til disiplene sine, og delte ut nattverden slik at disiplene ble åndelig renset.

«Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo alt ren.» (Joh 13,10)

Festmåltidet med disiplene

For å feire jødenes utvandring fra Egypt, var Jesus samlet med disiplene sine for å spise påskemåltidet. Under måltidet innstiftet Jesus nattverden. Nattverd er et gammelt ord for et kveldsmåltid.

Det som likevel gjør dette kveldsmåltidet spesielt, er løftene Jesus knytter til det. Når Jesus tar brødet sier han at «dette er mitt legeme, som ble gitt for dere» (Luk 22,19). Etterpå tar han vinen og sier «dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse» (Mat 26,28).

Nåde gjennom nattverden

Nattverden er altså et nådemiddel.

Når vi feirer nattverden i dag, er Jesus til stede og gir sin tilgivelse, nåde og evige liv til oss. Den som tror på disse løftene, blir renset.

Ved at vi spiser Jesu legeme, og drikker Jesu blod blir det synlig for oss at frelsen er helt gratis. Men det blir også synlig at det krever mer fra Gud og gi oss tilgivelse enn bare et håndtrykk om et løfte.

Frelsen kostet Jesus livet.

«For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.» (1 Peter 1,18-19)

Jesus vasker disiplenes føtter

Før nattverden reiser Jesus seg for å vaske disiplenes føtter. Det var vanlig høflighetsskikk på denne tiden at gjestenes føtter ble vasket. Dette var det likevel bare slavene som sørget for. Derfor protesterte Peter, når Jesus bøyde seg ned for å vaske Peters føtter.

Vi blir betjent av Jesus. Vi blir renset. Det er en gave vi får.

Uansett hvor uforståelig det ville vært i dag at Jesus skulle vasket føttene våre, er det nettopp dette det vil si å være en kristen. Vi blir betjent av Jesus. Vi blir renset. Det er en gave vi får.

Når Jesus forklarer Peter at vaskingen er nødvendig for at han skal kunne ha fellesskap med Jesus, ber Peter Jesus om ikke å bare vaske føttene, «men også hendene og hodet» (Joh 13,9). Jesus svarer da at «den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren» (vers 10). Svaret er symbolsk.

Renselse fra våre synder

Jesus sier at ettersom Peter er omvendt trenger han ikke en fullstendig ny vasking hver dag, men han trenger den daglige omvendelsen.

Som frelst, har man allerede badet og vasket seg, men vi trenger likevel å få vasket bort den daglige skitten vi får under føttene. Vi må altså få vasket bort de daglige syndene.

Tilgivelse for våre synder er avgjørende på frelsesveien mot det evige liv. Jesus sier at «den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv» (Joh 6,54). Dersom «vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet» (1 Joh 1,9).

I nattverden skjer det Gud lover oss. Gud tilgir oss, og tar bolig i oss.

Lightstock

Påske

I påsken går vi gjennom de ulike dagene i høytiden, for å se hva som skjedde og hva det betyr for oss i dag.

Skjærtorsdag vasket Jesus disiplenes føtter, innstiftet nattverden og var i Getsemane, der han ble forrådt av Judas og arrestert.