Nåde i praksis

Nåde i praksis

På en strand ved Genesaretsjøen får Peter muligheten til å bekjenne sin kjærlighet for Jesus like mange ganger som han hadde fornektet Mesteren.

Påskeserie

Fra skjærtorsdag til andre påskedag foregår det en påskeserie på iTro, der vi tar for oss 5 viktige hendelser påsken 30/33 e.kr.

«Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?»

Peter var helt knust. Jesus hadde spurt Peter for tredje gang om han elsket Jesus.  Peter hadde allerede svart ja to ganger. Hva skulle han svare nå?

Det kan virke litt merkelig at Jesus utspør Peter på denne måten. Tror han ikke på Peter, eller hva er greia?

Peters største nederlag

Men både Peter og Jesus visste hva det var som egentlig foregikk. Jesus refererte nemlig til Peters største nederlag i livet hittil – hans tre fornektelser av Jesus.

En ting er å fornekte Jesus. En annen ting er å gjøre det tre ganger. En tredje ting er å fornekte Jesus tre ganger etter at han tydelig og klart hadde sagt at han skulle legge ned livet sitt for Jesus:

Simon Peter sier til ham: «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte: «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg.» «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå?» sier Peter. «Jeg vil gi livet mitt for deg.» Jesus svarte: «Du vil gi livet for meg? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. (Joh 13, 36-38)

Peter levde på ingen måte opp til navnet sitt «klippen». Han fornektet Jesus tre ganger, og gav uttrykk for at han ikke kjente mannen, selv i situasjoner som ikke virket spesielt truende. Så når Jesus utspør Peter, sitter Peter fint i det.

Jesu allvitenhet

Men Peter svarer på Jesu spørsmål på en enkel, sann og genial måte: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.»

Peter hadde forstått at Jesus visste alt. Og Jesus gjorde jo det, han hadde jo allerede spådd at Peter kom til å fornekte ham tre ganger. Men nå gir Han Peter sjansen til å rette opp sine feil.

Peter får muligheten til å bekjenne sin kjærlighet for Jesus tre ganger, like mange ganger som han hadde fornektet Mesteren. Det som foregår på stranden ved Genesaretsjøen er nåde i praksis.

Bønnen er sterkere enn synden

Vi som Peter kan kjenne på en følelse av utilstrekkelighet, enten overfor Gud eller mennesker. Det er da det er viktig å huske på at Jesus vet alt. Han vet om dine fremtidige feil og mangler, akkurat som han visste om Peter sine.

Når vi ikke fikser livet må vi huske på hva Jesus gjorde før Peters fornektelser. Jesus visste at Peter kom til å synde, men han hadde bedt for ham (Jesu yppersteprestlige bønn i Joh 17). Jesu bønn var sterkere enn Peters synd, og den er sterkere enn vår synd i dag også.

Etter at Peter har bekjent sin kjærlighet for Jesus tre ganger, sier Jesus til Peter: «Følg meg». Jesus kunne tilgitt Peter, for så å si at dette disippellivet ikke er noe som passer for han. Det hadde jo Peter tydelig vist gjennom sine fornektelser.

Feilene vi gjør definerer ikke hvem vi er, for de er allerede betalt for av Jesus på korset.

Men Jesus ville gi Peter en ny sjanse. Han ville at Peter skulle få legge alt det gamle bak seg, og følge etter Han som er Veien, Sannheten og Livet.

Det samme gjelder for oss i dag. Vi får alltid en ny sjanse, vi som Peter. Feilene vi gjør definerer ikke hvem vi er, for de er allerede betalt for av Jesus på korset.

Og er det noe Jesus kan, så er det å lage kraftige og sterke klipper av mennesker med feil og mangler.

Unsplash

Påskeserie

Fra skjærtorsdag til andre påskedag foregår det en påskeserie på iTro, der vi tar for oss 5 viktige hendelser påsken 30/33 e.kr.