Jesus som…frelser

Jesus som…frelser

«Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse folket fra sine synder.»

Serie

iTro vil i desember ha en serie som heter «Jesus som…» Jesus er mye. Gud. Menneske. Konge. Frelser. I Bibelen finner vi mange forskjellige beskrivelser og titler på Jesus. Vi vil se på noen av dem.

I dag ser vi på det som kanskje er den mest brukte tittelen eller beskrivelsen på Jesus blant kristne: Frelser.

«Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse folket fra sine synder» (Matt 1, 21). Dette fikk Josef beskjed om av en engel i en drøm. Av alle de beskrivelsene og titlene Jesus får i Bibelen, er det én som brukes oftere enn andre av kristne: Frelser. Det er dette som gjør evangeliet til et evangelium, et godt budskap. At Gud har sendt oss en frelser, en redningsmann. I julen feirer vi at Jesus kom til oss og ble menneske. Men grunnen til at det er noe å feire, er at han som kom, kom for å frelse. Grunnen til at vi feirer barnet i Betlehem finner vi på et kors utenfor Jerusalem.

Synden skiller

Helt siden Adam og Eva har synd skilt oss mennesker fra Gud. I Det gamle testamente kan vi gjentatte ganger se hvordan mennesker, i møte med en hellig Gud, skjelver av skrekk. I sitt møte med Gud sier Jesaja: «Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over hærskarene» (Jes 6, 5). I tempelet var det et stort forheng som skilte Det aller helligste fra resten av templet. Guds nærvær var forbeholdt øverstepresten, og selv for ham var det ikke trygt. Våre synder, våre brudd på Guds lov, ga oss en skyld vi ikke kunne komme unna. En gjeld vi ikke kunne betale. Å møte Gud var livsfarlig for et syndig menneske. For syndens lønn er, som Adam og Eva også fikk beskjed om, døden.

Gud vil frelse

Men Gud ville frelse. Dette får vi se allerede i Det gamle testamente. Den første profetien om frelsen og frelseren kommer allerede i 1. Mosebok. Israelsfolket ofret hvert år dyr som soning for synder – et bilde på det offeret som Jesus senere skulle gjøre. For Jesus kom til jorden for å dø. Guds Sønn kom for å ofre sitt liv for oss, slik at vi kunne gå fri. Han levde et liv som oppfylte Guds lov, men døde likevel som en lovbryter, for oss lovbrytere. Og dette offeret sonet vår skyld, betalte vår gjeld. Det Jesus gjorde var nok til å forsone hele verden med Gud (2 Kor 5, 18-19). Han vil at alle mennesker skal bli frelst (1 Tim 2, 4). Alle mennesker kan komme til Gud og kalle ham Far, på grunn av det Jesus gjorde. Alle som tar imot ham får være Guds barn, og skal få et evig liv hos Gud.

Han døde for deg

Jesus vant gjennom sitt liv, sin død og oppstandelse en evig seier for oss. Han tok straffen for våre synder. Og han vant en evig seier over alle makter og åndskrefter (Kol 2, 15). Over døden og over djevelen. Det offer Jesus gjorde var nok for alle, for alltid (Rom 6, 10 Hebr 7, 27). Det gjaldt for Peter, som fornektet Jesus, men fikk komme tilbake. Det gjaldt for en røver på et kors. Og det gjelder for meg. Det er evangeliets sentrum.

«Ja, blodet som rant, det har runnet for deg! Gud godtok det offer han brakte. Det gjelder for alle, for deg som for meg; for oss var det døden han smakte. Rettferdige er vi i Jesus!»  Carl Olof Rosenius, Sangboken nr. 420

Serie

iTro vil i desember ha en serie som heter «Jesus som…» Jesus er mye. Gud. Menneske. Konge. Frelser. I Bibelen finner vi mange forskjellige beskrivelser og titler på Jesus. Vi vil se på noen av dem.

I dag ser vi på det som kanskje er den mest brukte tittelen eller beskrivelsen på Jesus blant kristne: Frelser.