Guds gaver: Felleskapet

Guds gaver: Felleskapet

Felleskapet, kirken, og alle relasjoner er en gave fra Gud.

Guds gaver

Denne julen utforsker vi noen av gavene Gud har gitt til oss.

Gud skapte mennesket, og så at det ikke var godt for det å leve alene. Han skapte oss til felleskap. Felleskap med Ham, og felleskap med hverandre. 

Felleskapet, og kirken, er en gave fra Gud. «De fineste øyeblikkene er de man deler med andre», et litt klisjéaktig uttrykk. Men jeg tror det er sant. 

Gud er felleskap, han er treenig. Vi er skapt i hans bilde, og da blir det egentlig helt naturlig at vi trenger hverandre. Vi trenger andre mennesker, det er en helt essensiell del av å være menneske. 

Annerledes fellesskap

Gjennom hele Bibelen skildres det hvordan relasjoner mellom mennesker var ment å være. Kirken blir et felleskap som skal være totalt annerledes enn resten av verden. 

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. (Kol 3, 12-15)

Les mer: Elske hverandre, Det kristne hverandre-felleskapet

Gave til glede for hverandre

Felleskapet her på jorden er ikke fullkomment. Relasjoner kan være vanskelige, og det er slett ikke alltid at man kjenner på at kirken er en fantastisk gave. Men vi kan få vokse i tro og modnes, mens vi søker Gud sammen. Da tror jeg Han vil bruke oss som gaver, til glede for hverandre. 

Det er lett å ta det kristne felleskapet for litt for gitt. La oss huske på å være takknemlige for alle relasjoner og vennskap. Ut av denne takknemligheten tror jeg det kan komme et ønske om at flere må få ta del i dette helt spesielle felleskapet, og en iver etter å spre Guds kjærlighet til alle vi møter.  

Guds gaver

Denne julen utforsker vi noen av gavene Gud har gitt til oss.