Guds gaver: Skaperverket

Guds gaver: Skaperverket

Gud er uendelig stor, og evig skapende. Gud har gitt oss skaperverket i gave.

Guds gaver

Denne julen utforsker vi noen av gavene Gud har gitt til oss.

Gud skapte universet, jorda, oss, og digget det han hadde skapt. Det er ikke så rart! Tenk på det store universet, med millioner av stjerner og planeter, fascinerende og vakkert. Eller alle de små bestanddelene som hver eneste celle i kroppen vår er bygget opp av. Alt glir sømløst sammen, alle små deler passer perfekt. 

Glede over skaperverket 

Mennesker har til alle tider undret seg over hvordan verden ble til, og hvordan den kunne bli så fantastisk vakker. Mange kristne forteller at det er midt i skaperverket, i naturen, at de blir aller mest takknemlig ovenfor Gud. Det er noe mektig, et glimt av Guds natur i verdens natur, som lar det vokse frem en ærefrykt i oss. 

Gud er uendelig stor, og evig skapende. 

Trygghet og takknemlighet

Gud har gitt oss skaperverket i gave. Vi er en del av det, men vi er også satt til å ta vare på det. Det er et oppdrag vi må ta seriøst. 

Heldigvis gav ikke Gud oss oppdraget, ta vare på jorden, for å deretter forlate oss. Dette verset beskriver Guds omsorg for oss, og for alt det skapte:

Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? (Matt 6,26)

Gud bryr seg om selv den minste skapning i skaperverket. Han har hatt en intensjon med alt det skapte. Dette bør gi oss glede og iver etter å ta vare på jorden på en god måte. Dersom det også gir oss litt bekymring, eller dersom vi bekymrer oss for livet generelt, sier Gud klart: Det er jeg som har kontroll. 

Vi får glede oss og leve i en fantastisk verden, et skaperverk som er en gave fra Gud. Det vokser frem en takknemlighet, og et ønske om å prise ham for all hans godhet, hans nåde gjennom Jesus og alle hans gode gaver. Dersom vi ikke priser ham, vil skaperverket selv gjøre det. (Luk 19,40)

 

Guds gaver

Denne julen utforsker vi noen av gavene Gud har gitt til oss.