Visste du at disse ordtakene og uttrykkene stammer fra Bibelen?

Visste du at disse ordtakene og uttrykkene stammer fra Bibelen?

Visste du at ordet «syndebukk» og det å «svelge kameler» har sin opprinnelse fra Bibelen?

Ord, uttrykk og ordtak fra Bibelen

Språket har i stor grad blitt påvirket av Bibelen og det finnes uttaligge eksempler på dagligdagse ord som har sin opprinnelse fra Bibelen.

Vi bruker mange ordtak og uttrykk i dagligtalen og overraskende mange av disse stammer fra Bibelen.

Vi bruker mange flere bibelreferanser i dagligtalen enn vi aner!

Her får du en stor oversikt over ord, uttrykk og ordtak som stammer fra Bibelen!

Ord, uttrykk og ordtak fra Bibelen:

1. «Øye for øye, tann for tann»

Betydning: Å svare med samme mynt, gjengjelde ondt med ondt. Kommer fra Moseloven.

Bibelreferanse: 2 Mos, 21,23-24 og Matt 5,38-39

2. «Vende det andre kinnet til»

Betydning: Jesus kritiserer førstnevnte ordtak i bergpreken, som har sitt opphav i moseloven og svarer med et nytt et. Man vender det andre kinnet til når man ikke gjengjelder ondt med ondt, men heller bare tar i mot og lar være å gjøre hevn.

Bibelreferanse: Matt 5,39

3. «Kaste perler for svin»

Betydning: «Å kaste perler for svin er å kaste bort noe godt på noen som ikke forstår å sette pris på det.» (SNL)

Bibelreferanse: Matt 7,6

4. «Ulv i fåreklær»

Betydning: Ulv i fåreklær er et uttrykk som beskriver at et uskyldig og vennlig ytre kan dekke over en farlig eller uredelig personlighet. (SNL) Bibelen bruker falske profeter som eksempel på dette.

Bibelreferanse: Matt 7,15

5. «Svelge kameler»

Betydning: Når man godtar noe man egentlig ikke liker eller i mot, for å selv oppnå noe annet.

Bibelreferanse: Matt 23,23-24

6. «Skille klinten fra hveten»

Betydning: Å skille mellom det gode og det onde.

Bibelreferanse: Matt 13,25

7. «Hovmod står for fall»

Betydning: En advarsel mot stolthet og hovmod og en oppfordring til ydmykhet.

Bibelreferanse: Ord 29,23

8. «Intet nytt under solen»

Betydning: At ingenting har forandret seg, men at alt er som før.

Bibelreferanse: Fork 1,9

9. «Som man sår, høster man»

Betydning: At en må forholde seg til resultatene som man selv har satt i gang, en får som fortjent.

Bibelreferanse: Gal 6,7

10. «Alfa og omega»

Betydning: Er den første og siste bokstaven i det greske alfabetet og betyr noe som omfatter alt – fra begynnelsen til slutten. Dette er også et tilnavn til Jesus.

Bibelreferanse: Åp 1,8

11. «David mot Goliat»

Betydning: To motstandere hvor det er tydelig at den ene parten er stor favoritt til å vinne, mens andre part er underdog. Et tydelig skille i styrke og størrelse.

Bibelreferanse: 1 Sam 1,58

12. «Barmhjertig samaritan»

Betydning: En person som er selvoppofrende og hjelpsom, som ofte forbarmer seg over noen svake eller syke.

Bibelreferanse: Lukas 10,25-37

13. «Flisen i din brors øye»

Betydning: En advarsel mot å dømme andre for småting, når man antakeligvis har mye større problemer selv. Å passe på sine egne saker istedenfor for å se og påpeke alle feil hos andre.

Bibelreferanse: Matt 7,3

14. «Bygge sitt hus på sand»

Betydning: Handler om å uklokt bygge på et fundament som ikke holder. Noe som ikke er bærekraftig og ikke vil vare i lengden.

Bibelreferanse: Matt 7,24-27

15. «Slå seg for brystet»

Betydning: «Egentlig en gammel jødisk skikk som tegn på anger og bot. I norsk dagligtale brukes et lignende uttrykk med motsatt betydning: for å betegne en person som viser hovmod.

Jesus bruker uttrykket i sin fortelling om fariseeren og tolleren som gikk til tempelet for å be. Fariseeren skryter av sin fromhet, mens tolleren slo seg for brystet og sa: Gud vær meg synder nådig!

I dag snakker vi heller om «å slå seg for brystet» når noen brisker seg, som en Tarzan eller en gorilla som slår seg på brystet for å demonstrere sin styrke.» (Bibel.no)

Bibelreferanse: Luk 18,13

16. «Kniven på strupen»

Betydning: Når en er i en veldig presset situasjon der man føler seg tvunget til å handle på en bestemt måte. Å bli presset til å ta en avgjørelse eller handle på grunn av en trussel eller fare.

Bibelreferanse: Ord 23,1-3

17. «Hode på et fat»

Betydning: Når noen ønsker at de eller den skyldige må melde seg og stå til regnskap for det som har skjedd.

Bibelreferanse: Matt 14,1-12

18. «Hokuspokus, filiokus»

Betydning: Dette er i dag mest kjent som en trylleformel. «Hokuspokus» har sin opprinnelse fra nattverdliturgien Jesus innstiftet i Hans siste måltid. Det er en forvrengning av de latinske ordene «Hoc est corpus meum» (Dette er mitt legeme) og «filiokus» avledet fra «filioque» (og sønnen). Så selv om det ikke er direkte hentet fra Bibelen, har uttrykket blitt inspirert fra bibelteksten.

Bibelreferanse: 1 Kor 11,24

19. «Gå på vannet»

Betydning: Blir brukt som en metafor for å beskrive en utførelse av noe som virker umulig eller utrolig, eller å håndtere en veldig vanskelig situasjon på en ekstraordinær måte.

Bibelreferanse: Matt 14,22-27

20. «Fortapt får»

Betydning: Noen som har rotet seg bort eller kommet på avveie i livet.

Bibelreferanse: Luk 15,3-7

21. «Hele sulamitten»

Betydning: «Sulamit er navnet på en vakker brud i Høysangen i Det gamle testamentet. Bruden er blitt identifisert med den bibelske skikkelsen Abisag fra Sunem, men neppe med rette.

Etter en eldre, allegorisk fortolkning av Høysangen personifiserte bruden hele den kristne menighet, som igjen er bakgrunnen for uttrykket «hele sulamitten», som betyr «alt sammen» eller «hele greia».» (SNL)

Bibelreferanse: Høy 6,13

22. «Krype til korset»

Betydning: Dette uttrykket brukes når man ydmykt må innrømme feil etter å ha påstått noe stolt eller stivnakket eller at man trenger å be om hjelp om noe som man tidligere har avvist eller ignorert.

Bibelreferanse: Er ikke direktet hentet fra Bibelen, men har sitt utspring derfra. Kan assosieres med Jesu Kristi korsfestelse og den kristne læren om forsoning og tilgivelse. Å ydmykt innrømme feil (sin synd) og deretter be om tilgivelse.

23. «Toe sine hender»

Betydning: Betyr det samme som å «vaske sine hender» og brukes når noen fraskriver seg ansvaret eller aktivt prøver å ta avstand fra det som skal skje. Det motsatte av å «ha blod på sine hender», som indikerer at vedkommende er skyldig.

Kommer fra da Pontius Pilatus vasket sine hender for å vise sin uskyld i Jesus’ henrettelse, og sa at det var folket sin avgjørelse å sende Jesus til døden.

Bibelreferanse: Matt 27,24

24. «Slå et slag i løse luften»

Betydning: Gjøre noe som er bortkastet eller som ikke fører til noe.

Bibelreferanse: 1 Kor 9,26

25. «Henge med hodet»

Betydning: Brukes i dag om personer som er nedfor eller lei seg. Da kan vi si at de «henger med hodet».

Bibelreferanse: Jes 58,5

26. «Syndebukk»

Betydning: Den som alene har skylden for noe som gikk galt.

Bibelreferanse: 3 Mos 16,21

27. «Ramaskrik»

Betydning: Uttrykk for heftig protest eller høylytt klage.

Bibelreferanse: Jer 31,15

28. «Laban»

Betydning: En referanse til personen Laban i Bibelen. Brukes som et uskyldig skjellsord mot personer som er litt seige, slue eller slampete. Nidar har blant annet hentet navnet Laban fra Bibelen med en referanse til at han kunne virke som en «seig» person.

Bibelreferanse: 1 Mos 29,15

29. «Mammon»

Betydning: Blir brukt om verdslig rikdom, som for eksempel penger eller annen materialisme. Kan ofte brukes i sammenheng med avgudsdyrkelse.

Bibelreferanse: Matt 6,24 og Luk 16,9-13

30. «Gullkalven»

Betydning: Minner litt om «mammon». Man kan for eksempel si at man «danser mellom gullkalven», det betyr at man har en voldsom dyrkelse av materielle goder og/eller velstand. Referanse til da israelsfolket lagde gullkalv som en avgud de tilba, mens Moses var borte fra dem.

Bibelreferanse: 2 Mos, 32

Obs! Noen av uttrykkene og ordtakene kan ha en annen opprinelig betydning i Bibelen enn det vi mener når bruker det i dagligtalen.

Lightstock

Ord, uttrykk og ordtak fra Bibelen

Språket har i stor grad blitt påvirket av Bibelen og det finnes uttaligge eksempler på dagligdagse ord som har sin opprinnelse fra Bibelen.