Jesus spør om russen er tøff nok

Jesus spør om russen er tøff nok

Å være tydelig kristen i russetiden kan være vanskelig, men også veldig viktig.

Kultur

Vi i iTro har omsorg for hele deg, og har en overflod av mer eller mindre fornuftige råd til enhver anledning.

I media fremstilles russen ofte negativt. For meg ble derfor valget om å være kruss viktig.

Kruss i fellesskap er enklere enn kruss alene

Jeg er heldig som har et stort nettverk med kristne venner. Det gjordet valget enklere da jeg gikk for å være kruss. For mange er ikke valget like enkelt, kanskje er du den eneste kristne i vennegjengen?

Jeg har enda ikke funnet en god nok grunn til at disse kommentarene og blikkene skal stoppe meg fra å ha en russetid hvor jeg kan la Gud bety en forskjell i mitt og andres liv.

Det blir litt som på barneskolen da man var den som ikke hadde den éne tingen alle andre hadde; man fikk blikket «tenk å være så kjedelig». Jeg har enda ikke funnet en god nok grunn til at disse kommentarene og blikkene skal stoppe meg fra å ha en russetid hvor jeg kan la Gud bety en forskjell i mitt og andres liv.

Når man velger å ha en russetid som kruss, skiller man seg ut. Det å sette seg selv i en posisjon hvor man risikerer blikk og kommentarer fordi man tror på Gud, blir plutselig veldig reelt.

Gud kaller også russen

Gud kaller oss til å være lys og salt i verden, og utstråle den godhet Jesus viste. For oss kan dette være vanskelig, fordi vi gjerne ønsker å leve som alle de andre vennene våre og ikke skille oss ut.

Bibelen sier at vi mennesker er i verden, ikke av verden. Vår identitet er ikke knyttet til hvem verden sier vi er, men til hvem Jesus sier vi er.

Dersom man har et ønske om å være kruss i russetiden, tror jeg det er viktig å ha noen rundt seg, om det er medruss, venn, familiemedlem, eller en som bryr seg om deg, som du kan lene deg på i troen. Å være kruss på en skole hvor det er få eller kanskje ingen andre kruss, kan oppleves vanskelig.

Tenk gjennom russetiden på forhånd

Hvor mange har vel ikke vært med på en fest og tenkt at dette går fint, for så å oppleve at det går skeis? Det er lett å blende inn uten at man tenker over at det skjer. Som kruss tror jeg det er viktig å ta et valg om verdiene man ønsker å holde gjennom russetiden.

Bibelen sier at vi mennesker er i verden, ikke av verden. Vår identitet er ikke knyttet til hvem verden sier vi er, men til hvem Jesus sier vi er. Dermed, i møte med andre russ, betyr det at vi ikke må la denne verden få makt over vårt sinn, og påvirke oss og valgene vi tar.

Lev en annerledes russetid som setter spor

Vår viktigste oppgave som kruss, er faktisk å være et lys for andre og gå foran som et godt eksempel: stråle Guds godhet og Hans kjærlighet. Det er ikke like enkelt for alle, så husk på dine medkruss, både synlige og usynlige, i bønn. God krussefeiring, vær gode forbilder!

Laget NKSS

Kultur

Vi i iTro har omsorg for hele deg, og har en overflod av mer eller mindre fornuftige råd til enhver anledning.