Evangeliet handler om at Jesus tar imot oss selv om vi ikke har noe å tilby ham

Evangeliet handler om at Jesus tar imot oss selv om vi ikke har noe å tilby ham

Jon Carlos Tjeltveit (18) minner om at Jesus strakk seg ut til røveren på korset.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

I Lukas 23,26-43 kan vi lese om Jesu korsfestelse.
(Til sammenligning finner vi samme fortelling i Matt 27,31-44, Mark 15,20-32 og Joh 19,17-27)

Jesus og forbryterne

Etter rettsaken hos Pilatus ble Jesus ført bort. To andre forbrytere ble ført bort for å henrettes sammen med Jesus.

Da de kom til plassen som heter Golgata korsfestet de Jesus og forbryterne, én på høyre og én på venstre side.

Folket sto og så på mens rådsherrene spottet han og soldatene hånte han. De hang en innskrift over hodet hans der det sto: «Dette er kongen over Jødene».

Jesus viser oss at han alltid vil tjene andre, uansett hvordan situasjonen ser ut.

I vers 39 – 43 står det skrevet:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Jesus viser oss at han alltid vil tjene andre, uansett hvordan situasjonen ser ut. Han hadde vært opp hele natten, vært i avhør, blitt pisket og korsfestet. Trolig var tilstanden hans kritisk allerede før selve korsfestelsen.

Jesus led en grusom og umenneskelig død. Likevel lyttet han til stemmen ved siden av seg. Stemmen til forbryteren som sa «husk på meg».

Det eneste Jesus spør om

Det var alt som skulle til for Jesus. Begge de to forbryterne som hang korsfestet sammen med Jesus var dømt og fortjente ifølge loven å henge der for å dø.

Men i dette siste døende øyeblikket valgte den ene å snu seg mot Jesus. I hans siste timer på jorda gjenkjente han Guds sønn. Han hadde ikke en gang tid til å bli døpt.

Det var ingenting han kunne tilby Jesus. Bortsett fra sin tro.

Han var ikke en stor leder. Han var ikke en stor teolog. Han var en stor forbryter. En syndig mann som skulle dø på korset. Det var ingenting han kunne tilby Jesus. Bortsett fra sin tro.

Dette er det evangeliet forteller oss. Alt som skal til er at du bekjenner Jesus som Herre.

For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tro på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Johannes 3,16

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.