Tema

De to utgangene på livet

Frelsen handler om at Jesus ble menneske og lot seg drepe for å sone våre synder. Det var ingen annen råd, bare slik kunne vi reddes.
av Sverre Bøe