Tema

Seksualitet ≠ sex

Seksualitet er i forskjell til sex ikke en handling, men noe vi er skapt med.
av Dina Viktoria Teien

Jesu seks «men»

I Bergprekenen viser Jesus hvordan bud vi har hørt handler om mer enn ytre gjerninger.
av Egil Sjaastad

En kristen – i bakvendtland

– Han, den største, bøyde seg helt ned i lidelse og død, for å tjene og frelse oss, skriver bibelskolelærer Thor.
av Thor Fremmegård