Kultur

The Blind Side

Kvalitetsfilm om familie, fotball og å se sin neste

av Narve Kragset Nystøyl

Engelen

Av og til dukkar det opp filmar som er viktigare enn andre.

av Kristian Lid