Vi kan si mye rett om Jesus, men det betyr ikke at vi har forstått hva det innebærer

Vi kan si mye rett om Jesus, men det betyr ikke at vi har forstått hva det innebærer

Hvem sier du at Jesus er?

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Jesus er interessert i hva andre mennesker sier om han. En gang mens Jesus og disiplene vandret sammen, spurte Jesus disiplene sine: «Hvem sier folk at jeg er?» 

Disiplene svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» Folket hadde gjort seg opp noen tanker om Jesus, men de stemte ikke helt. Og det er ikke første gangen.

For Jesus er trolig det mennesket i verdenshistorien det er flest sprikende meninger om. Noen mener han er en profet, andre en god lærer, andre at han var gal og andre at han var Gud selv. 

Du er Messias!

Men Jesus er ikke bare interessert i hva andre sier om ham. Han er interessert i hva hans egne etterfølgere tenker. Derfor spør han dem: «hvem sier dere at jeg er?»

Med frimodighet svarer Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

Dette var faktisk den første bekjennelsen av hvem Jesus var. Han var den salvede kongen som disiplene hadde ventet på hele sitt liv. Han som det var profetert om i Det gamle testamentet sto rett foran dem.

Jesus var imponert over Peter og svarer «dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himmelen.» Jesus stopper heller ikke der, og sier til og med at han vil bygge kirken sin på Peter, Klippen. Peter skulle til og med få tilgang til himmelrikets nøkler.

Peter må nok i dette øyeblikket følt seg som den viktigste personen på planeten. Han må ha vært stolt over å få slik anerkjennelse foran alle de andre disiplene. Han må ha følt seg uovervinnelig.

Det kan være lett å stoppe der, men det kommer en twist. For Peter skjønte hvem Jesus var, men ikke helt hva det innebar. 

Vik bak meg Satan!

For like etterpå, altså det neste som skjer, begynner Jesus å fortelle om at han skal bli slått i hjel og reises opp tre dager senere. Men da kommer den hovmodige Peter fram og begynner å irettesette Jesus, for dette kunne vel umulig stemme!

Dermed følte nok Peter det som sin plikt som nyutnevnt leder i flokken å irettesette Jesus. Men å irettesette Jesus er sjelden en god idé, for Jesus snudde seg og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tenke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Peter skjønte hvem Jesus var, men ikke helt hva det innebar.

Da Peter hadde sagt at Jesus var Messias, så han nok for seg en politisk frigjører. Men det at Jesus var Messias innebar noe helt annet. Jesus kom som den lidende tjener. Ikke for å frigjøre oss politisk, men frigjøre oss fra synd.

Peter hadde bekjent at Jesus var Messias. Det var helt rett. Men han hadde ikke skjønt at det innebar at Jesus skulle dø på korset for våre synder, og det trengte irettesettelse.

Har du rett om Jesus?

Det er nemlig fullt mulig å si de riktige tingene om Jesus, uten å være en kristen.

Muslimer verden over kan lese om at Jesus betegnes som Messias i Koranen, men de har heller ikke skjønt hva den tittelen innebar. Fordi Koranen forteller også om at Jesus aldri døde på korset.

Jeg håper du som leser dette også kan bekjenne at Jesus faktisk er Messias, den salvede, Guds Sønn. Det er helt sant, og det må verden få høre. Samtidig må vi fortelle hva det faktisk innebærer.

Jesus kom til verden for å dø på korset for å sette oss fri fra synden som binder oss. Han ble reist opp etter tre dager, og overvant døden én gang for alle; med deg, og hele verden, i tankene!

Hva tenker du om Jesus? Kanskje du tenker mye rett og fint om Jesus, uten å ha tatt inn over deg dette alvoret. Be Jesus om å vise deg mer av hvem han er, og hva han gjorde for deg der han hang på korset.

For My GOD - creation / Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.