– Selv om Gud føles fjern og langt borte innimellom så er han ikke det!

– Selv om Gud føles fjern og langt borte innimellom så er han ikke det!

Gud er en hjelp i nød og alltid nær.

Mitt Vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Jesus gav oss et oppdrag: Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Det er vel greit nok? Det er bare å fortelle hvem Jesus er. Stå støtt og tydelig i troen vår. En enkel sak. Bare at det ikke alltid er en enkel sak.

Hver dag møter vi på utfordringer og innimellom kan Gud føles veldig fjern og langt borte. Det er lett å si og tenke at det bare er å stole på Gud, men det blir veldig vanskelig å gjøre det når Gud føles langt borte og troen blir satt på prøve.

Berg- og dalbane

For meg kan troen sammenlignes som en berg- og dalbane. Noen ganger er forholdet til Gud nært og det føles godt. Andre ganger føles Gud veldig fjern og ensomhet og frustrasjon kan vokse fram.

Jeg tror dette er følelser ikke bare jeg kan føle på, men noe alle kristne kan oppleve.

Troa på Gud og forholdet vårt til han kan ikke baseres på våre menneskelige følelser. Uansett hvordan vi føler det så er Gud like glad i oss, og han er alltid nær uansett. I 1. Peters brev kapittel 1 står det om at troa vår skal bli satt på prøve, men det står ingenting om at vi er alene når dette skjer. Det står at Gud er glad i oss og at han tror på oss.

I salme 46 vers 1 står det:

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær.

En hjelp i nød og ALLTID nær! Det står at Gud er der når vi er i nød, men det står ikke at han bare er nær når vi har det vanskelig. Det står ikke at Gud bare er nær når vi føler at han er det. Nei, Gud er ALLTID nær.

Det er en trygghet å hvile i dette. Selv om Gud føles fjern og langt borte innimellom så er han ikke det!

Bruke tid med Gud

Når Gud føles fjern har det vært viktig for meg å bruke tid sammen med han alene. På samme måte som hvilket som helst annet forhold styrkes forholdet med Gud ved at vi bruker tid med han.  Ved å bruke mer tid med Gud vil ikke bare forholdet styrkes, men Guds nærhet vil også bli tydeligere.

Gud tvinger ingen til å bruke masse tid i bønn og bibel, men han ønsker nær kontakt med oss og bønn og bibel er en måte for oss å bygge relasjon med han.

I Jesaja 57: 19 står det:

Fred, fred til den som er nær, og til den som er langt borte, sier Herren. Jeg vil helbrede ham.

Gud ønsker å gi oss sin fred. Han ønsker å understreke at han er med oss alltid uansett hvordan vi føler det. Om vi er nær han eller langt borte. Gud er med uansett.

Mitt Vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.