– Jeg har nok alltid kalt meg kristen, men særlig da jeg var tenåring var hjertet mitt et annet sted enn hos Gud.

– Jeg har nok alltid kalt meg kristen, men særlig da jeg var tenåring var hjertet mitt et annet sted enn hos Gud.

Basim fikk oppleve at Gud er trofast og at det alltid er tilgivelse å få.

Mitt Vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Jeg er vokst opp på Gjøvik med en kristen familie. Da det ikke er så mange jevnaldrende kristne på Gjøvik, ble jeg tidlig vant til å være med på Misjonshuset hjemme, hvor det stort sett kun er voksne som går.

Jeg har nok alltid kalt meg kristen, men særlig da jeg var tenåring var hjertet mitt et annet sted enn hos Gud. Jeg unngikk å være en del av kristne sammenhenger, og levde på ingen måte et «kristent liv» hvor Jesus fikk være Herre i livet mitt.

Jeg prøvde å overbevise meg selv om at det var greit, selv om jeg visste det ikke var det. Dette førte meg lenger og lenger bort fra Gud.

Gradvis omvendelse

På slutten av videregående begynte det å skje noe i meg som drev meg til Gud. Det var ikke noen bestemt stor opplevelse, men mer en prosess Gud brukte til å lede meg til Han. Kort fortalt var det som at Den Hellige Ånd pekte på en og en synd som jeg trengte å vende meg bort fra.

Etter hvert ble det mange jeg måtte be om tilgivelse også – for det vonde jeg hadde gjort mot dem. Og Gud gjorde det slik med hjertet mitt at jeg fikk tilgi de som hadde gjort vondt mot meg gjennom min oppvekst. Det var ikke noe jeg bestemte meg for, men Gud viste meg at da Han hadde tilgitt meg alt og gjort alt for at jeg kan få komme til Han, da skylte jeg å tilgi min neste.

Forbilder

Noe som også ble viktig for meg var at det kom noen unge kristne til Misjonshuset hvor jeg vokste opp. Disse tok meg med i kristne sammenhenger og brukte tid med meg. Når jeg ser tilbake ser jeg at det har hatt mye å si for at jeg har blitt bevart som kristen.

Kanskje du som leser dette en dag blir en som Gud får bruke på samme måte der det ikke er så mange kristne?

Enda har jeg arr av det vonde som har vært, og jeg faller for fristelser som får meg til å skamme meg. Men jeg har fått oppleve at Gud er trofast og at det er tilgivelse å få.

Jeg er ung enda (til tross for et par grå hår), men jeg har så langt fått se at Gud har drevet meg gradvis til omvendelse i ulike ting. Han har vært utrolig tålmodig med meg.

Et vers som har blitt til trøst for meg er Filipperne 1,6:

«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag».

 

Mitt Vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.