Psst! Disse ordene vil du trenge i dag

Psst! Disse ordene vil du trenge i dag

Bibelvers å leve på.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.

Mange ganger tror jeg det er viktig å få høre og lære av andres erfaringer, livsvisdom og veiledning.

Det å få ta del i levd liv og gode refleksjoner, og det å tenke høyt med noen, er en av de mange gledene ved å leve livet i fellesskap med andre mennesker som har levd litt lengre, og også gått dypere med Jesus.

Vi har hverandre og fellesskapet fordi vi trenger det og er skapt til det; for å oppmuntre, utfordre og styrke hverandre i troen og livet.

La deg oppmuntre

Men noen ganger er det så godt å «bare» få lese og la seg oppmuntre av alt det gode og livsnære som står i Bibelen, og la det tale for seg selv – for det er jo akkurat det det er: et levende og talende ord.

Og denne gang vil jeg gjerne dele noen oppmuntrende og trostyrkende vers som du kan ta med deg inn i hverdagen.

Ord å leve på og til å finne frimodighet og styrke i – på din beste og din verste dag.

 

Bibelvers til frimodighet og styrke

«Mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile.» 2 Mos 33,14

«For du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» 2 Mos 33,17b

«Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet! Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd.» 2 Mos 34,6-7

«Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet.» 5 Mos 31,8

«Gud – hans vei er fullkommen. Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.» Sal 18,31

«Styrke er beltet hun har om livet, hun tar i med sterke armer….. Styrke og verdighet er hennes drakt, hun ler mot dager som kommer…..Ynde svikter, og skjønnhet forgår; men en kvinne som frykter Herren, skal ha ros.» Ordspr 31,17; 25; 30

«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg.» Joh 14,1

«… og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1 Pet 5,7

«Men all nådens Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.» 1 Pet 5,10

«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» 1 Tim 4,12

«Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.» 2 Tess 3,3

Toa Heftiba / Unsplash

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.