Løp til klippen

Løp til klippen

Gud tåler og ønsker å høre om både dine beste og verste dager.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Hanna Elisa er 17 år gammel og bruker mye tid på lovsang, skrive/blogge og er veldig glad i å lære om og fra Bibelen. Hun går 2. året på VGS og har bloggen desertpraise.wordpress.com.

Han sa: Herre, du min styrke, jeg har deg kjær. Herren er mitt berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. Jeg ropte til Herren, han som får lovsang, og jeg ble frelst fra mine fiender. (Salme 18,2-4)

Dette er en salme av den store salmisten David. Salmen ble skrevet etter at Gud hadde berget David fra alle hans fiender, og fra Saul. Du kan lese hele historien i 2. Samuelsbok kapittel 21.

Midt i kampen

Jeg synes det er noe vakkert ved denne salmen, og det er en flott og verdig sang å synge til Gud. Denne sangen ble skrevet etter at Gud hadde hjulpet David gjennom en kamp, men jeg tror den er minst like viktig og verdig synge midt i en kamp.

Jeg tror at de aller fleste, kanskje til og med alle, kristne en gang har opplevd at Gud føles fjern, eller at ting føles litt, eller veldig, håpløst.

Da er ikke en slik lovsang den første man vil begynne å synge. Kanskje er det litt mer moll-toner og «Gud hvor er du?» setninger det går i da?

For min egen del, kan jeg i alle fall si at det ofte er en realitet. Og det er viktig. Det er viktig å fortelle Gud om tvilen og sorgen. Om de tingene som er vanskelig. David visste også det.

Lovsynger likevel

I Salme 22 skildrer David hvor fjern han føler at Gud er. Vi får ta del i hans nødskrik til Gud. Vi kan lese om en desperasjon og en håpløshet, men også håp.

Selv om David er redd, frustrert og ikke skjønner hva Gud holder på med, er det fortsatt Gud støtter seg til og lovsynger (Salme 22:23).

Kontraster

Etter Salme 22 kommer naturligvis Salme 23. Det er pennende å sammenligne disse to salmene som kommer etter hverandre. I Salme 22 skriker David ut i frustrasjon til Gud.

I salmen etter synger han om Herren som er hyrde, at han får ligge i grønne enger, om godhet og miskunn, med andre ord – hvor fantastisk Gud er og hvordan han forsørger David.

Han forstår

Kanskje kjenner du deg igjen i ordene David skriver. Kanskje er det ord du selv gjerne kunne ha skrevet, men ikke har turt. Gud er en stor, god, allmektig og trofast Gud. Bibelen sier at Jesus er prøvd i alt (Hebreerne 4:15).

Når Gud har gått gjennom alt det du går gjennom av utfordringer her på jorden, vil det si at Han forstår hvordan du har det. Gjennom alt du opplever er Gud verdt lovsang, han er en stødig klippe som du kan løpe til gang på gang og finne fred hos.

Han, som elsker deg med en evig kjærlighet (Jeremia 31:3), tåler og ønsker å høre om både dine verste og dine beste dager. Løp til Han.

Skrevet av Hanna Elisa Haraldsen

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Hanna Elisa er 17 år gammel og bruker mye tid på lovsang, skrive/blogge og er veldig glad i å lære om og fra Bibelen. Hun går 2. året på VGS og har bloggen desertpraise.wordpress.com.