Hvordan kan du gå fram hvis du vil fortelle noen om Jesus?

Hvordan kan du gå fram hvis du vil fortelle noen om Jesus?

Astrid Rydland Aasen deler fire av sine tips.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre og hvor man skal begynne i møte med folk som ikke kjenner Jesus.

Å være et vitne i hverdagen kan synes å være en overveldende og vanskelig oppgave.

Det kan være lett å tenke at det er forbeholdt «superkristne» som er flinke til å snakke for seg, eller for misjonærer i andre land, men slik er det ikke.

Her kommer noen tips du kan ta med deg i arbeidet med den store oppgaven som alle kristne har fått gjennom misjonsbefalingen:

1. Bry deg – på ekte!

Da Jesus levde på jorden, gikk han ikke bare rundt og forkynte. Han brukte mye tid sammen med mennesker. Han viste en ekte omsorg og kjærlighet til dem som mange andre i samfunnet så ned på.

Som kristne skal vi etterligne Jesus, ikke bare i meninger, men i gjerninger, og disse setter mye dypere spor enn bare ord. Ikke alle kjenner på en lengsel etter Gud, men alle trenger noen som bryr seg.

Kanskje kan omsorg fra en kristen føre til nysgjerrighet om tro? Uansett så vil det aldri være bortkastet tid å bry seg om noen, så her har man en vinn-vinn-situasjon.

2. Vær annerledes – og snakk om det!

En etterfølger av Jesus vil i mange tilfeller ta andre valg enn en som ikke er kristen. Forskjeller vil være tilstede, og ikke lat som om de ikke eksisterer.

Bruk forskjellene til å reflektere over ulike sider av livet sammen med dem du møter. Da vil tro ofte bli et naturlig tema, og det kan bli aktuelt å fortelle om hvorfor du er kristen og hvorfor du lever som du gjør.

3. Ikke prøv å være noen annen enn den du er

Dersom venner, kjente eller familie spør deg om troen din, vær ærlig, og ikke prøv å male et glansbilde av deg selv. I møte med spørsmål der du ikke har noe klart svar, er det bedre å være ærlig om at du ikke forstår alt, enn å prøve å dikte opp noe i farta.

Folk respekterer at du ikke har alle svarene! Og dersom du leter etter svar, er Bibelen den beste plassen å lete. For eksempel kan Romerbrevet være nyttig å lese.

4. Følg Jesus!

Det er bare når Gud leder deg og gir deg styrke at du virkelig kan være et vitne i hverdagen. Han kan legge til rette situasjoner, lede deg til de personene han vil, og Den hellige ånd kan veilede deg når folk stiller deg spørsmål.

Ikke minst kan du alltid be til Gud om at han må gi deg det du trenger i møte med alle utfordringene du står ovenfor. Husk at du aldri er alene! Det er Gud som gjør deg til hverdagsmisjonær.

Brimstone Creative / Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.