Vi har gode grunner til å tro på en god Gud i en verden fylt av ondskap

Vi har gode grunner til å tro på en god Gud i en verden fylt av ondskap

Den kristne virkelighetsforståelsen forklarer hvorfor det onde finnes.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Det ondes problem er i kristendommen spørsmålet om hvordan det onde i verden kan forenes med troen på en god og allmektig Gud.

Mange har nok fått spørsmål eller tenkt på hvordan det kan finnes en god Gud når det er så mye ondt i verden. Jeg skal være den første til å innrømme at dette spørsmålet ikke skal tas lett på, men vi bør ikke være redde for å snakke om det.

Kristne har gode grunner til å tro på en god Gud i en verden full av ondskap.

Her er 3 av dem: 

1. Forskjell på ondt og godt

Hvordan kan vi egentlig vite at noe er ondt og noe er godt? Hvor kommer denne moralen inn i bildet?

Bare det at vi mennesker har en tanke om hva som er rett og galt, er et godt argument for å tro på Gud. Når vi mennesker sier at noe er godt, betyr det at vi har en formening av hva som er godt og hva som er ondt. Det betyr at vi har objektiv moral.

Hvis moralen er subjektiv, hvorfor skal vi da høre på hva andre mener er «rett og galt»?

For å ha objektiv moral må det være en lovgiver som har bestemt hvor skillet mellom rett og galt skal gå. Denne lovgiveren kan man for eksempel kalle Gud.

Hvis moralen er subjektiv, hvorfor skal vi da høre på hva andre mener er «rett og galt»?

2. Ondskapens opphav

Bibelen gir en forklaring på hvorfor det onde er i verden. Da Gud skapte verden fantes det ikke ondskap. Alt var fullkomment. (1 Mos 1,31)

Det onde kom inn i verden etter det vi ofte kaller for «syndefallet». (1 Mos, 3) Synd, lidelse, ondskap og smerte var med andre ord aldri en del av Guds plan, men kom inn i skaperverket som en konsekvens av menneskets valg i Edens hage.

Slik forteller Bibelen at det onde vi ser og erfarer i verden ikke er en naturlig del av skaperverket, men noe som egentlig ikke hører hjemme her. Vår følelse av at noe i denne verden ikke er som det burde være, er rett.

Og en dag skal Gud ta et oppgjør med ondskapen.

3. En rettferdig dommer

Noen syns Gud virker som en ond gud dersom han skal komme tilbake og dømme mennesker. Men skal en god og rettferdig dommer la være å straffe ondskap?

For å sette det litt på spissen – si at en person har drept fem uskyldige barn, og viser ingen anger for det han har gjort. I retten får vedkommende beskjed om at han slipper noen som helst form for straff. Syns du det hadde vært en god og rettferdig dommer?

Ondskapen skal utslettes en dag

Bibelen er full av løfter om at Gud en dag SKAL utslette alt ondt. (Åp 21,4) Hvorfor gjør han det ikke bare nå med en gang da?

Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. (2 Pet 3,9)

Gud venter fordi han er kjærlig og ønsker at flest mulig skal bli frelst.

Jesus er løsningen

Vi mennesker fortjener dom på dommens dag. Vi døde sammen med Adam og Eva i Edens hage, men Gud har så stor kjærlighet til oss at han allerede i 1.Mosebok viser et frempek for sin frelsesplan (1 Mos 3,15).

Redningen heter Jesus og han beseiret djevelen og ondskapen en gang for alle på korset.

For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. (1 Kor 15,22)

En kjærlig Gud

Så jeg vil påstå at det er fornuftig å tro at Bibelens Gud er god. Gud er kjærlighet, og det er fraværet av ham som skaper ondskapen.

Selv om jeg vet dette, betyr det ikke at dette er et enkelt tema.

Men jeg vet at Gud sendte ned sin eneste sønn til jorden. At denne sønnen tok imot hån, piskeslag og korsfestelse, helt uskyldig, for min og din skyld. Ikke fordi han måtte, men fordi han elsker oss så ufattelig høyt.

For at vi helt ufortjent skal kunne leve evig i felleskap med han. Dette kalles nåde, og hvis ikke dette er en god Gud, så vet ikke jeg.

Men Gud viste sin kjærlighet til oss vet at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. (Rom 5,8)

I lys av all elendigheten kan vi klamre oss til evangeliet om korset. Vi har et håp, og Gud har lovet at en dag skal det onde ikke være mer. Glem aldri det.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Unsplash

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Det ondes problem er i kristendommen spørsmålet om hvordan det onde i verden kan forenes med troen på en god og allmektig Gud.