Kan Gud finnes når det skjer så mye ondt i verden?

Kan Gud finnes når det skjer så mye ondt i verden?

Dette er den første av to artikler der Martin Augestad skriver om "det ondes problem".

Basic

I denne serien prøver vi å forklare noen av de mest basic tingene i kristendommen.

Hvordan kan en god og allmektig Gud finnes når det er så mye ondskap og lidelse i verden?

Spørsmålet har både fascinert og frustrert mennesker gjennom alle tider. Spørsmålet har både en følelsesmessig og en intellektuell side. I neste artikkel skal vi se på den følelsesmessige siden ved problemet, mens vi i denne artikkelen skal ta en intellektuell tilnærming.

Er Gud motbevist på grunn av ondskapen?

Kan man si at ondskapen og lidelsen i verden motbeviser Guds eksistens? Hvis Gud er allmektig, kan han vel stanse ondskapen? Men den er der jo. Betyr det at Gud ikke er god?

La oss si at vi tar vekk Gud. Han eksisterer ikke. Løser vi da problemet med ondskapen i verden? Nei. Vi gjør problemet større. For hvis Gud ikke finnes, hvordan skal vi da forklare hvorfor vi har en felles opplevelse av noe som er godt og noe som er ondt? (Les mer om det her).

Hvis Gud ikke finnes, blir den mest naturlige konklusjonen at ondskapen bare er en illusjon. CS Lewis sa:

Et menneske kaller ikke en linje for krokete, hvis det ikke hadde forestilling om en rett linje.

Hvis det ikke finnes en objektiv standard for godhet utenfor oss selv, har vi ingen grunn til å kalle noe godt og noe ondt. For å snakke om det ondes problem, så må man tro at objektiv godhet og ondskap faktisk finnes.

Da kan man ikke samtidig hevde at vår opplevelse av godt og ondt er en illusjon og kun et resultat av tilfeldige prosesser i naturen.

Ikke skapt for å oppleve ondskap

Bibelen forteller oss i 1.Mosebok at Gud skapte en god verden, der Han gav menneskene frihet. De første menneskene misbrukte denne friheten og gjorde opprør mot Gud.

Ondskapen kom inn i en god verden, og har fortsatt å prege verden i varierende grad gjennom alle tider. Ondskap og lidelse var ikke en del av Guds opprinnelige plan med skaperverket. Derfor opplever vi at noen ting er ekstra vonde, fordi vi ikke var skapt for det.

Gud vil vende alt til noe godt

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Rom 8,28.

Dette betyr ikke at alt som skjer med oss egentlig er godt, men at Gud i sin allmakt og godhet kan vende alt til noe godt til slutt, enten her på jorden eller i himmelen.

Hvorfor Gud tillater at akkurat meg eller deg opplever lidelse er vanskelig å vite, og det er i utgangspunktet utenfor vår fatteevne. Men hvis Gud skulle ha grepet inn og utslettet all ondskap her og nå, måtte han også ha utslettet hver og en av oss. For ondskap er ikke bare noe som er «der ute», men noe som vi også bidrar til.

Selv om det ondes problem er et av de sterkeste motargumentene til den kristne tro, er Gud egentlig den eneste varige løsningen.

Da Jesus døde og stod opp fra de døde overvant han dødskreftene. Det er han som gir et levende håp i møte med livets mørkeste stunder.

Ethan Weill

Basic

I denne serien prøver vi å forklare noen av de mest basic tingene i kristendommen.