Det er bra å gjøre seg opp noen tanker rundt alkohol og drikkepress

Det er bra å gjøre seg opp noen tanker rundt alkohol og drikkepress

På et tidspunkt i livet må vi alle ta stilling til alkohol.

Guttesnakk

Denne saken ble først publisert 18/09/19 under kategorien «Guttesnakk». 

Enten vi velger å ta helt avstand fra det eller ikke, så tar vi alle stilling til alkohol.

Jeg husker godt første gangen jeg ble introdusert til drikke som inneholdt alkohol, og gjennom tenårene ble jeg dratt med på fester med både lite og mye drikke i bildet.

Når jeg ser tilbake på den tiden kunne jeg nok ønske at jeg hadde gjort meg opp noen tydeligere tanker enn det jeg hadde.

Nå vil jeg poengtere at jeg ikke sier dette for å ta dere med på en skrekkhistorie (det har vi nok av ellers i samfunnet) eller ønsker å være noen morallærer.

Jeg vil bare legge som grunnlag at jeg selv vet hvordan det er å være i et miljø der det er kultur for alkohol på fest og i andre settinger.

Hva sier bibelen om alkohol?

I bibelen er vinen, i dette tilfellet, vår referanse til alkohol.

Begynner en å lete i bibelen finner en fort ut at vin, flere steder omtales som noe godt, og en gave (eks. Salme 104,15). Likevel kan vi ikke overse de fallgruvene og advarslene som vin, og alkohol bringer med seg. Noe også bibelen tar for seg.

Som vi har sett og ser om og om igjen, er vi mennesker eksperter på å gjøre noe som i utgangspunktet er bra til noe som fører med seg mye vondt.

I Lukas 21,34 advarer Jesus disiplene mot å la «hjertet bli sløvet» som følge av rangel og drikk. I Efeserne 5,18 advarer Paulus mot å drikke seg full, da det så lett fører til utskeielser.

Søker vi på synonymer til utskeielser får vi opp ord som: avstikkere, umåtelighet og grenseløshet. Paulus ønsker å si noe om de konsekvensene det og drikke seg full kan føre til.

Skillet mellom «litt» og «litt for mye» fort blir en vag grense

Når jeg leser om vin i bibelen, og i vårt tilfelle alkohol, blir det tydelig for meg hvordan alkohol i seg selv ikke er noen synd.

Det er hva det fører til, eller kan føre til at vi skal være oppmerksomme på.

Vi vet hvordan alkohol har ødelagt mange liv og relasjoner og la det være helt klart at jeg på ingen måte sier at det ikke går an å drikke med måte.

Likevel tror jeg vi skal være bevisste på at skillet mellom «litt» og «litt for mye» fort blir en vag grense. Noe jeg dessverre har sett flere eksempler på i egne kretser. Dette er den ene siden ved det.

Påvirker de rundt oss

Den andre siden jeg vil trekke fram er den kristnes funksjon som forbilde.

Paulus sier i 1. Korinterbrev 10,23: «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp.»

Som kristne har vi en fantastisk mulighet til å vise, gjennom våre liv, hvordan Jesus har satt oss fri til å leve et liv hvor vi ikke lenger lar oss styre av impulsive og kortsiktige lyster og goder.

Ved å nevne dette står jeg i fare for å bevege meg inn på et annet tema, men poenget mitt er at våre valg rundt alkohol kan ha stor påvirkningskraft på de rundt oss.

Bra å være bevisst

Derfor: Alkohol er ikke en fiende i seg selv, det er hva det fører til vi skal være oppmerksomme på (se gjerne Matteus 15,11).

Som kristne ønsker vi å følge Jesus og la han lede oss gjennom livet som gode forbilder i kjærlighet for andre. Det er derfor verdt å være seg bevisst på hvilken makt vi lar alkoholen ha i livene våre.

Kanskje har du nettopp begynt på ungdomsskolen, kanskje er du på vei inn i russetiden eller kanskje opplever du drikkepress i studietiden.

Bare ved å ha lest denne artikkelen, viser du at du ønsker å gjøre deg opp noen tanker rundt dette temaet. Det tror jeg er viktig.

Hør også: iTroPodden om alkohol

 

Louis Hansel / Unsplash

Guttesnakk

Denne saken ble først publisert 18/09/19 under kategorien «Guttesnakk».