At mennesket har høy egenverdi er ingen selvfølgelighet

At mennesket har høy egenverdi er ingen selvfølgelighet

I motsetning til flere andre livssyn forteller Bibelen at skapelsen er god, mennesket er ønsket, og livet har mening.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

De fleste mennesker i dag tenker at mennesker har høy egenverdi, en verdi som ikke avhenger av deres kvaliteter.

Menneskerettigheter

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter slår fast at «anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden…»

Men er det slik at det er selvsagt at mennesket har en høy og konstant verdi? La oss se på noen skapelsesberetninger for å finne svaret.

Ulike skapelsesberetninger

1. Babylonsk skapelse

Enuma Elish er navnet på en skapelsesberetning som stammer fra Babylon. Kopier av denne teksten kan dateres til Moses’ levetid.

Teksten formidler gamle tanker om verden og om oss mennesker. Den handler om jorden som oppstår etter en krig. Der blir mennesket skapt for at gudene skal slippe å arbeide.

2. Ateistisk skapelse

En annen skapelsesberetning er en ateistisk skapelsesberetning.

Det finnes ikke en skapelsesberetning på samme måte, men et ateistisk syn på verden og verdens begynnelse er karakterisert av kaos, meningsløshet og uten baktanke.

3. Kristen skapelse

Den siste skapelsesberetningen jeg vil presentere er den kristne skapelsesberetningen.

Den forteller om en Gud som skaper en ordnet verden. Seks ganger sier Gud at det han har skapt er godt, og da Gud skapte mennesket til slutt sa han at var «overmåte godt.»

Mennesket ble skapt i Guds bilde og ble gitt i oppgave:
«Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!»

Hva formidler fortellingene?

Hvilke av disse skapelsesberetningene gir det beste grunnlaget for vårt syn på menneskets egenverdi?

Jeg vil argumentere for at det er det kristne livssynet som har det beste grunnlaget, av tre grunner:

  1. Skapelsen er god
  2. Mennesket er ønsket
  3. Livet har mening

1. Skapelsen er god

Første grunn er at skapelsen betegnes som god i den kristne skapelsesberetningen. Som nevnt gjøres ikke bare en gang, men hele 6 ganger.

Enuma Elish nevner ikke dette, men forteller om en jord som blir formet av kroppen til en som taper en krig.

I et ateistisk syn på verden er det ikke mulig å si at verden verken er god eller ond. Verden bare eksisterer, mer eller mindre. For at mennesket skal være verdifullt må også universet være skapt godt.

2. Mennesket er ønsket

For det andre er mennesket i et kristent livssyn skapt ønsket. Det er ikke skapt for å fylle et behov for guder, men det er skapt fordi Gud ønsker å skape det.

«La oss skape mennesker i vårt bilde…»

I et ateistisk syn på verden kan mennesket heller ikke kalles ønsket, og om vi skulle lete etter noen egenskaper ved mennesket å legge verdi i hadde vi så vidt jeg vet funnet egenskaper som er målbare.

Vi mennesker varierer i styrke, høyde, intelligens og mer. Hvilken egenskap ved mennesket skal man bruke for å begrunne menneskets egenverdi i et ateistisk livssyn? Menneskets eksistens blir kun fakta, hverken ønsket, uønsket eller verdifullt.

I Enuma Elish er vi et produkt av blodet til en tapende part i en krig. Det roper ikke ut verdighet i mine ører.

3. Livet har mening

For det tredje har mennesket og livet en menig.

Jeg berørte tidligere det som regnes som forvalteransvaret: «…fyll jorden og legg den under dere!»

Her er det ikke snakk om å plyndre jorden, men å forvalte ressursene på en god måte. Pastor og forfatter Tim Keller definerer arbeid slik:

«Rearranging the raw materials of a particular domain to draw out its potential for the flourishing of everyone.»

Det er for meg et mye vakrere budskap enn budskapet vi får fra Enuma Elish om at vi er til for å la gudene slippe å arbeide, eller ateismens budskap at livet er meningsløst.

Ingen selvfølgelighet

Ved å se på ulike fortellinger om hvem mennesker er, blir jeg glad for at den fortellingen som Bibelen forteller er den som forteller det mest attraktive bildet om mennesket.

Bibelen forteller at mennesket er skapt godt, ønsket, verdifullt og bærer Guds bilde.

Det er ikke en selvfølgelighet at det er slik, men kristen tro gir oss grunnlaget for å tenke at mennesket er elsket og verdifullt.

 

Lightstock

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.