Vi skal ikke være opptatt av å få det som vi vil, men heller tjene andre slik Jesus har tjent oss

Vi skal ikke være opptatt av å få det som vi vil, men heller tjene andre slik Jesus har tjent oss

Jesus fornektet seg selv og tok opp korset. Kristne skal gjøre det samme.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Matteusevangeliet 16,24-27.

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?
For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

Du kan også lytte til andakten her:

Korset som torturredskap

Har du tenkt over hva et kors egentlig er? Dette enkle symbolet av to streker vi kristne er så glade i.

Egentlig er jo korset et redskap for å torturere og drepe folk. Romerne brukte korset til å ta livet av opprørere og kriminelle.

Og så sier Jesus dette: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.»

Kan det virkelig stemme?

Det er som at han sier: «Om noen vil følge etter meg må han gjøre seg klar til å bli torturert og drept.»

 

Jesus sitt mål

Men før vi sier mer om hva dette betyr for oss må vi snakke om Jesus.

En gang begynte noen av dem som fulgte etter Jesus å krangle. De snakket om hvem som skulle få sitte ved siden av ham på en stor fest som var planlagt. Det står om det i kapittel 20 i Matteusevangeliet.

Jesus ble passe irritert og sa at de ikke skulle være opptatt av å få de beste plassene. De skulle heller ha en innstilling som lignet mer på hans, sa han. Han var ikke opptatt av å bli tjent av andre, men han var kommet «for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange».

 

Løsepenge

En løsepenge. Du kjenner kanskje igjen konseptet fra noen land der det er mulig å betale en sum penger for å kjøpe fri folk som er dømt til fengselsstraff.

Det gjorde Jesus. Han gav sitt liv som løsepenge. Han tok straffen vi skulle ha. Han døde i stedet for oss.

Det Jesus gjorde var å fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Nå ber Jesus oss om å gjøre det samme. Vi skal fornekte oss selv og ta vårt kors opp.

 

Fornekte oss selv

Dette betyr ikke at vi skal pine og drepe oss selv.

Vi skal ikke være opptatt av å få det som vi vil, men vi skal tjene andre slik Jesus har tjent oss.

Poenget til Jesus er nok heller at vi skal ha en innstilling som ligner mer på hans innstilling. Vi skal ikke være så opptatt av å si «shotgun» for å få den beste plassen i bilen, slik disiplene gjorde. Vi skal heller takke ja til å sitte i midten bak.

Det virker kanskje simpelt å si det på den måten. Men det er det Jesus ber oss om.

 

Tjene andre

Vi skal ikke være opptatt av å få det som vi vil, men vi skal tjene andre slik Jesus har tjent oss. Vi skal miste vårt liv ved å si fra oss retten til å få det som vi ønsker.

Vi skal tilby andre den siste sjokoladebiten. Vi skal bruke pengene våre til det beste for andre. Vi skal inkludere den upopulære i klassen selv om kvelden blir litt kjedeligere for oss når vi gjør det.

Vi skal fornekte oss selv og ta korset vårt opp og følge Jesus – han som gjorde det samme for oss.

«Vi elsker fordi han elsket oss først.» (1 Joh 4,19)

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen