Jesus som…lærer

Jesus som…lærer

Akkurat som Peter, Johannes og de andre disiplene skal vi gå i lære hos Jesus.

Serie

iTro vil i desember ha en serie som heter «Jesus som…» Jesus er mye. Gud. Menneske. Konge. Frelser. I Bibelen finner vi mange forskjellige beskrivelser og titler på Jesus. Vi vil se på noen av dem.

I dag skal vi se på Jesus som læremesteren, som «Rabbi».

For disiplene som fulgte Jesus gjennom hans virke her på jorden, var Jesus læreren, mesteren. Mange ganger i evangeliene ser vi at de kaller Jesus «Rabbi», som betyr nettopp lærer eller mester. En rabbi skulle lære sine disipler både gjennom undervisning og gjennom sin livsførsel. Og selv om det var flere slike jødiske lærere på Jesu tid, var ingen av dem som Jesus. Jesus gav sine disipler et eksempel til etterfølgelse. Også vi som er Jesu disipler i dag, skal gå i lære hos ham. Jesu undervisning og eksempel er hovedinnholdet i de fire evangeliene, og vi kommer her bare til å skumme overflaten, men her er noe av det Jesus har lært oss.

Nestekjærlighet

Hvem er din neste? Dette svarer Jesus på gjennom lignelsen om den barmhjertige samaritan (Luk 10). Den skriftlærde som spurte Jesus hvem nesten var, ble nok både provosert og overrasket da Jesus gjorde en samaritan til «helten» i historien. Samaritanene og jødene var fiender, og med å fortelle historien viser Jesus at alle er din neste. Et annet sted viser han det samme, med å be oss elske våre fiender (Matt 5, 44). Jesus viser oss hva nestekjærligheten innebærer. Mye av dette kan godt forklares innenfor to begreper – tjenersinn og offervilje.

Tjenersinn er noe Jesus både viser gjennom sitt liv, og noe han underviser om. I Kana gjør han sitt første under, vann til vin, og redder bryllupet fra den pinlige situasjonen det ville vært å gå tom for vin. Gjentatte ganger helbreder han syke, driver ut onde ånder, og metter sultne. Jesus ønsket at hans disipler skulle tjene hverandre, og andre. Det kanskje fremste eksemplet på det er da han vasket disiplenes føtter under påskemåltidet (Joh 13). Dette var noe som var en slaves oppgave. Etter at han har gjort det gir han dem befaling om å gjøre det samme mot hverandre som han gjorde mot dem. Å sette de andre høyere enn en selv. Det henger sammen med neste punkt, offervilje.

Offervilje er også noe Jesus underviser om. Men fremfor alt viser han det i praksis. «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine» (Joh 15, 13). Og Jesus viser sin kjærlighet gjennom å gjøre nettopp det. Han gav sitt liv for sine venner, ja, for alle.

Guds rike

Jesus talte mye om Guds rike. Han sier flere steder at Guds rike har kommet nær. Dette kan han si fordi Guds rike har kommet med ham. Guds rike er der Jesus er – hans herredømme. Jesus er Guds Sønn, og forkynner om Guds rike mens han viser dette rikets krefter gjennom å sette mennesker fri fra besettelse og sykdom. Han forkynner også om Guds rike som noe som skal komme, og dette riket må tas imot i barnlig tro (Luk 18, 17). En vanlig rabbi ville vært opptatt av å peke videre på Gud. Jesus peker på seg selv – fordi han er Gud. Søk først Guds rike, sier Jesus.

Det koster å følge

Jesus var en rabbi som krevde alt. Ingen som elsker noe i denne verden mer enn ham kan være hans disippel, sier han (Luk 14, 26-27). Å følge Jesus er et liv i selvfornektelse (Luk 9, 23-27). Jesus krever førsteplassen.

Å følge Jesus kommer også til å koste på andre måter. Han sier at hans etterfølgere skal møte hat og forfølgelse (Matt 24, 9 Joh 15, 18-25). Har verden hatet meg, vil den også hate dere. Dette har mange kristne opplevd sannheten av gjennom historien. De fleste av Jesu disipler ble henrettet. Også i dag kan det koste å følge Jesus. Også i dag både fengsles og dør mennesker for sin tro på Ham. Men å følge Jesus er verdt det.

Serie

iTro vil i desember ha en serie som heter «Jesus som…» Jesus er mye. Gud. Menneske. Konge. Frelser. I Bibelen finner vi mange forskjellige beskrivelser og titler på Jesus. Vi vil se på noen av dem.

I dag skal vi se på Jesus som læremesteren, som «Rabbi».