Som Jesu disipler er vi betrodd uendelig mye mer enn vi ofte er klar over

Som Jesu disipler er vi betrodd uendelig mye mer enn vi ofte er klar over

Hvordan kan vi bruke det vi har fått?

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Matt 25,14-30 

Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.

Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til.  Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.

Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’

Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’

Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’

Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

Hva ville du gjort hvis du fikk 12 millioner kroner? Reist jorda rundt? Satt dem i banken? Kjøpt drømmehuset? Eller ville du lagt dem under puta di, slik at det fortsatte å være 12 millioner kroner for all framtid?

Utenkelige summer

Jesus forteller en lignelse om en mann som skulle til utlandet. Han overlot alt han eide til tjenerne sine, og det var ikke snakk om småpenger. En talent var omkring 6000 denarer. En grov omregning kan si oss at det var ca 12 millioner kroner. Og det var én talentaltså, han som fikk minst, fikk 12 millioner kroner!

Men det var ikke likegyldig hvordan de tok vare på disse pengene. De skulle ikke bare passe på dem, slik at de ikke ble stjålet eller borte, men de skulle forvalte dem, slik at det ble mer. De skulle investere og bruke pengene på en god måte.

Vi er forvaltere

Mannen i fortellingen er Jesus. Han dro til Himmelen, og en dag kommer han tilbake. I mellomtiden har han gitt oss alt som er hans. Tenk det! Han som er kongenes konge har satt oss til å forvalte det som er hans her på jord. Han har gjort oss til et kongelig presteskap i hans rike!

Men Jesus vil at vi skal være gode forvaltere av det som har blitt gitt oss. Vi skal ikke grave det ned, men investere, slik at Guds rike vokser. Jeg håper at når Jesus kommer igjen, så kan jeg få høre: «Bra, du gode og tro tjener. Kom inn til gleden hos din herre!»

Ved å gi videre den kjærligheten vi selv har fått av Gud, kan vi være med å gi Livet med stor L til dem som er «uten Gud og uten håp i verden».

En måte vi kan investere på, slik at Guds rike vokser, er ved å elske menneskene rundt oss. Ved å gi videre den kjærligheten vi selv har fått av Gud, kan vi være med å gi Livet med stor L til dem som er «uten Gud og uten håp i verden».

Ikke i egen kraft

Heldigvis skal vi slippe å gjøre dette i egen kraft. Vi kan elske fordi han elsket oss først (1 Joh 4,19). Og så sier Jesus i lignelsen at de fikk talenter etter som de hadde evne til. Vi har altså ikke fått mer enn det vi er i stand til å forvalte. Så la oss ikke grave ned det vi har fått, men bruke det slik at det vokser og bærer frukt.

«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.» (1 Pet 2,9)

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.