Noe så barnlig!

Noe så barnlig!

Jesus sier vi skal vende om og bli som barn igjen. For å gjøre det, må vi se til barna - se hvordan de faktisk er.

Andakt

Eva Thingbø har skrevet denne andakten. Eva kommer fra Tau og tar sosionomutdanning i Oslo.

I Matt 18 spør disiplene Jesus hvem som er størst i Guds rike, i vers 3 svarer han: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.»

Vend om å bli som barn… Hvordan går det an, tenker kanskje du. Jeg vil trekke frem noen egenskaper som mange har som barn, men som kanskje forsvinner etter hvert som en vokser til.

Små skritt

Barn er ukompliserte og ærlige. De er åpne for impulser og læring. De er ikke redde for å være lekne eller å vise kjærlighet. Barn har også lett for å tro. Tro på det de hører, og på hva andre sier. Mange barn blir lett trygge på andre, men de er også sårbare.

Har du noen gang hørt foreldre klage over barnas første skritt, at de bare tok ett skritt? Det har ikke jeg. De foreldrene jeg kjenner var i ekstase over deres barns første skritt. Om barnet bare reiste seg og datt før det fikk tatt et skritt, heiet foreldrene det fram. De var så stolte av det den lille fikk til.

Har du merket hvor engasjerte barn kan være når de forteller om noe? Det er som om de må fortelle med hele seg. Noen ganger får de ikke med seg alle ordene en gang, fordi det synes det er så gøy å fortelle. De har også lett for å spørre om hjelp. Ofte vil de gjøre ting selv, men de er klarer over at de kan komme til å trenge hjelp.

Hvorforhvorforhvorfor

«Hvorfor det?» «Hvorfor det?» «Hvorfor det?» Barn spør mange spørsmål og vil vite hvorfor ting er som de er. Det kan være irriterende for oss, men Gud vil faktisk at vi skal spørre Ham om ting.

«Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til» Jeremia 33,3.

Vend om og bli som barn, sier Jesus. Vær deg selv, vær åpen og ærlig, våg å være annerledes. Vær åpen til å lære nye ting, og spør om hjelp når du står fast. Gud vet at du ønsker å klare ting selv, men han har faktisk lyst å hjelpe deg. Gud heier på deg, selv når du faller, så gleder han seg til å se deg ta det første skrittet! Han ønsker at du skal spørre Han, slik at Han kan gi deg svar. Bli inspirert av barns engasjement til å fortelle andre om Jesus. Det er et stort buskap å gi videre, et gledelig budskap! La det boble ut av deg til alle rundt deg.

«Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh. 1,12

Andakt

Eva Thingbø har skrevet denne andakten. Eva kommer fra Tau og tar sosionomutdanning i Oslo.