Når livet er urettferdig kan vi vite at Jesus har sympati fordi han selv ble urettferdig behandlet

Når livet er urettferdig kan vi vite at Jesus har sympati fordi han selv ble urettferdig behandlet

Han vil også hjelpe oss, og snu det vonde til noe godt.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Jesaja 53, 6-9.

 

Vi gikk oss alle vill som sauer,
hver tok sin egen vei.
Men skylden som vi alle hadde,
lot Herren ramme ham.

Han ble mishandlet,
han ble plaget,
og han åpnet ikke munnen,
lik et lam som føres bort for å slaktes,
lik en sau som tier når den klippes,
og han åpnet ikke munnen.

Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
Men hvem i hans tid tenkte på
at han ble utryddet av de levendes land
fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?

Da han var død, fikk han sin grav
blant urettferdige og hos en rik,
enda han ikke hadde brukt vold
og det ikke fantes svik i hans munn.

Håp og skuffelser

Vi er i januar, og helt i begynnelsen av et nytt år. Dette er ofte en tid med håp og drømmer om alt som skal bli annerledes i livene våre dette året.

Nyttårsforsetter, medlemskap på treningssenter, og planer om alt som skal bli bedre. Men kanskje er ting litt annerledes nå, etter to år med Covid-19 og planer som gikk i vasken igjen og igjen.

Mye av det du trodde skulle bli gode opplevelser, ble kjedelig eller ensomt.

Kanskje føler du at du ikke har fått de vennene du hadde håpet å få på videregående eller på studiestedet, fordi dere ikke har kunnet treffe hverandre nok. Turer og fester har blitt avlyst, og mye av det du trodde skulle bli gode opplevelser, ble kjedelig eller ensomt.

Urettferdig behandlet

Hvis du føler deg urettferdig behandlet, eller at livet ikke gir deg det du synes du fortjener, anbefaler jeg deg å lese dagens tekst tre-fire ganger i dag.

Denne teksten er den del av det som ofte kalles «Sangen om Herrens lidende tjener». Dette er profetier om Jesus, skrevet flere hundre år før han ble født.

I disse sangene skriver profeten Jesaja om hvordan Jesus kom til jorden, og alt han ønsket var å ta vare på menneskene som trengte en frelser og en gjeter, fordi “vi gikk alle vill som sauer.”

Ble frivillig straffet

Men i stedet for å bli møtt med åpne armer og takknemlighet, var responsen han fikk fra mange avvisning. Noen gjorde narr av ham, noen overså ham og andre ønsket å drepe ham.

Men akkurat som et lite lam som skal bli slaktet, valgte han å ikke protestere eller forsvare seg selv, selv om han hadde retten på sin side.

Han lot dem mishandle og drepe ham, og ble frivillig straffet i stedet for oss menneskene.

Det som var mørkt, ble lyst, det som tilsynelatende var tapt, ble vunnet.

Og etter dette ble han “tatt bort,” som det står, og mange trodde nok at dette var slutten på alt som hadde med Jesus å gjøre. For det så ut som om han hadde tapt.

Men vi vet at etter alt dette, gikk Jesus fra døden til livet, og sørget samtidig for at vi alle kan gjøre det samme dersom vi tar imot ham! Det som var mørkt, ble lyst, det som tilsynelatende var tapt, ble vunnet.

Ikke gi opp!

Så ikke gi opp, og ikke slutt å håpe på det gode! De som så på Jesus der han hang på korset, kunne nok ikke se for seg hvordan alt dette kunne bli snudd til det gode.

Jesus vet hvordan det føles å bli urettferdig behandlet. Han har levd et liv på jorda, der han opplevde vanskeligheter og motgang.

Som det står om Jesus i Hebreerbrevet:

For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.
Hebr. 4,15-16

Han har sympati og forståelse for dine skuffelser og problemer, og bryr seg mer om hvordan du har det enn noen andre gjør. Samtidig er han den som kan hjelpe deg, og snu noe vondt til noe godt.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen