LEVENDE TRO: Løsningen med stor L

LEVENDE TRO: Løsningen med stor L

Her finner du det femte av seks bibelgruppeopplegg i serien Jeg Er.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag.

 

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Joh 14,1-13 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: In Christ alone – Shane & Shane
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Vi møter Jesus og disiplene under nattverdsmåltidet, torsdag kveld før langfredag. Det er like før Jesus skal bli tatt til fange, og han har mye på hjertet til disiplene. Jesus vet han snart skal korsfestes, så dette er blant hans siste viktige ord: La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på meg! Jeg er Veien, Sannheten og Livet.

Alle bildene Jesus bruker står i bestemt form. Han er ikke et tilfeldig brød eller lys, en måte å leve livet på eller en av mange sannheter. Jesus er eksklusiv: Han er den eneste Veien og Sannheten, og han er selve Livet. Budskapet hans til disiplene, og til oss er: Du kommer ikke til Gud, Far, på noen annen måte enn gjennom Jesus (Apg 4,12).

Jakten på sannhet

Mange stemmer rundt oss sier: Det som er rett for deg, trenger ikke være rett for meg. Jesu ord er radikale inn i en sånn virkelighetsoppfatning. Han svar er at vi tar feil om vi tror det. Den kristne troen er ikke en av mange religioner som vi kan velge blant. Det er ikke slik at alle veier fører til Gud, og at så lenge du finner din måte å tro på, så er alt bra. Bibelen lærer oss at det finnes én sannhet, og den sannheten setter Jesus i sentrum som det eneste svaret. Ulike religioner og ideologier tilbyr mange alternativ, men sannheten er: Vi er invitert til å få en gjenoppretta relasjon med universets Herre gjennom hans sønn Jesus Kristus.

Ved å tro på Jesus, får du en relasjon til Gud og du får evig liv. Ved å tro på Jesus er problemet vårt løst. Vi som er adskilt fra Gud ved syndefallet, har nå fått komme til han gjennom Jesus. Jesus er det eneste vi trenger, og han er alt vi trenger. All vår jakt etter sannhet og meningen med livet ender i Jesus. Og der starter det nye Livet sammen med Gud, i en nær relasjon, for evig og alltid.

Han som kan gi svarene

Enda så mange ganger Jesus har snakket om relasjonen sin til Far, om at han og Far er ett, så har Filip ennå ikke helt forstått det. Han spør enda en gang, om det Jesus har beskrevet flere ganger tidligere. Og det er godt å se hvordan Jesus møter Filip (fra v. 8). Vi kan få komme til han med alle våre spørsmål og alt vi ikke helt forstår. Å være en kristen handler ikke om at vi har funnet alle svarene, men om at vi har funnet han som kan gi oss svarene vi trenger. Vi kan spørre igjen og igjen, grave og forsøke å forstå, og Jesus møter oss tålmodig og med kjærlighet, slik han møter Filip i denne teksten.

Gi tvilen til Jesus

Tomas, som spør hva som er veien til Jesus i denne teksten, er han som har fått tilnavnet tvileren. Han klarte ikke tro at Jesus hadde stått opp igjen, før han selv fikk se Jesus og sårene etter korsfestelsen (Joh 21,27-28). En slik tvil kan gnage i oss alle, og vi kan oppleve at hjertet gripes av angst (v. 1). Da skal vi få gjøre som Tomas: Gå til Jesus med tvilen. Følelsene våre kan svinge, men sannhetene i Bibelen står fast. Ikke la tvilen hindre deg i å snakke åpent og ærlig med Jesus om det. Du kan for eksempel si: Jesus, du sier du er sannheten og at du er veien til Gud. Hjelp meg å tro det og leve i det.

Den bønnen er vi kanskje flere som trenger å be ofte. Vi finner ikke bedre svar på livets viktige spørsmål, enn de Bibelen gir. Be om å få hvile i sannheten om at du er frelst i troen på Jesus.

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det for deg at Jesus er veien, sannheten og livet?
 3. Er det vanskelig å tro at det bare finnes én sannhet? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 4. Hva er forskjellen på den kristne troen og andre religioner?
 5. Tviler du noen gang? Hva i troen tviler du på? Og hvordan blir det enklere å leve med?

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag.