LEVENDE TRO: Gudsfryktens kraft

LEVENDE TRO: Gudsfryktens kraft

Dette er det fjerde av seks bibelgruppeopplegg i serien "I den kraft Gud gir".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

«De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les 2 Tim 3,1-9 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Change my heart oh God– Maranatha! Music
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.

Kapittel tre begynner med ei forferdelig liste av beskrivelser som peker rett på hva som er kjernen i all synd: Vi har et behov i oss for å gjøre opprør mot Gud. Beskrivelsene handler om at vi mennesker elsker oss selv og våre lyster høyere enn vi elsker Gud. Og Paulus beskriver mennesker som er midt i menigheten, i det kristne arbeidet. Er det faktisk oss han snakker om?

Hva Gudsfrykt er

Vers fem er et nøkkelvers i dagens tekst: «I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft.» Det går an å se kristen ut, fremstå gudfryktig og oppføre seg «riktig», og samtidig fornekte Guds kraft i oss. Vi kan være som en strøken bil, men under panseret mangler motoren. Hva handler dette om?

Gudsfrykt handler mest av alt om å forstå hva som er forskjellen på Gud og oss, og det er avgjørende for hvordan vi forholder oss til Gud. Den store fortellingen om Gud, skaperverket, mennesket og hva vi er skapt til, finner vi i Bibelen.

En hellig Gud

Det første vi må slå fast, er at Gud er en hellig Gud. Denne hellige Gud skal en dag dømme oss, og han ønsker mer enn noe annet at vi skal få tilbringe evigheten sammen med ham. Som syndere er vi fullstendig fortapte uten en frelser, og derfor har Gud sendt oss Jesus for å sone for våre synder, slik at vi kan ha en gjenoppretta relasjon til Ham.

Vi trenger å be om tilgivelse, ta et oppgjør med synd i livet og be om hjelp til å leve etter Guds vilje

Når alt begynner med å forstå hvem Gud er, handler dette om å innse at han er hellig, uendelig stor og allmektig, og som mennesker må vi frykte ham. Fordi vi er frelst i troen på Jesus, er ikke denne frykten en redsel, men kombinert med takknemlighet. Vi kan best beskrive vår gudsfrykt som en ærefrykt for Gud. Vi gir Ham rett i hvem han sier at han er: Hellig, dommer og full av nåde og kjærlighet, en vi skal behandle med den dypeste respekt.

Når Paulus snakker om gudsfryktens kraft, handler det om å leve i den sannheten. I vissheten om at vi er fullstendig fortapt uten Jesus og fullstendig rettferdige i Ham.

Med hele livet ditt

Dermed forutsetter det at du faktisk kommer til Jesus med hele livet ditt. Også de tingene du gjerne vil skjule, det du skammer deg over, synd du ikke klarer å slutte med. Det er ingen problem å fremstå gudfryktig overfor andre, men hvis du også vil skjule alt for Jesus, er det ikke rart du blir kraftløs.

Kraften i kristenlivet ditt, starter med å møte Gud som den han er, ta i mot frelsen i Jesus og leve nær ham, åpent og ærlig med livet ditt. Vi trenger å be om tilgivelse, ta et oppgjør med synd i livet og be om hjelp til å leve etter Guds vilje. Slik har alle kristne det.

Ta i mot

Som vi leste om i andre samling, kan veien til seier i Guds rike ofte gå gjennom motgang og lidelse. Det ligger kraft i å erkjenne nederlaget, bekjenne synder og søke Gud. Våre tap kan bli til seier hos Jesus, fordi han har tatt straffen vår og levd det livet vi skulle levd.

Det er bare du selv som vet hvordan din relasjon til Gud er, og om du er en som aktivt lever nær Ham og inviterer Ham inn i livet ditt med alle de nederlag og seire det inneholder. Ta imot frelsen i Jesus og slipp Ham helt inn, så skal du få erfare hvordan det er å leve et liv med gudsfryktens kraft. Det livet kommer ikke med garanti om null motgang, men Gud lover deg å alltid være med – uansett hva du møter.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hva tenker du når du leser alle karakteristikkene Paulus gir på mennesker i vers 2-4? Kjenner du deg igjen i noen av dem?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva er gudsfrykt?
 4. Har Jesus fått førsteplassen i ditt liv? Og: Har du derfor noen erfaringer med å aktivt velge bort noe du har lyst til, fordi du vet at det ikke er etter Guds vilje? Tenk litt hver for dere, og del gjerne i gruppa hvis dere er komfortable med det.
 5. Les vers 4-5. Hvorfor tror du Paulus sier at vi må vende oss bort fra folk som elsker nytelser høyere enn Gud?

 

 

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.