Han som sto utenfor fikk komme innenfor

Han som sto utenfor fikk komme innenfor

Den spedalske mannen var skitten, uren, utstøtt og alene. Men så fikk han et møte med Jesus.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro, skrevet av en av våre faste andaktsskribenter. Andakten baserer seg på søndagens prekentekst i kirkeåret.

En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!»  Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren.  Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. (Markus 1, 40-45)

En uren mann

Mange mennesker kom til Jesus. At han var populær, var ikke noe nytt. I versene før vår tekst skjønner vi hvor påtrengende strømmen av mennesker kunne være, for Jesus måtte komme seg tidlig opp om morgenen for å få alenetid med sin far (vers 35).

Så kommer det en mann løpende som ikke var vant med popularitet – snarere tvert imot. Han var skitten, uren, utstøtt og alene. Etter år med vonde blemmer og sår, var han blitt helt ufyselig å se på. Folkemengden var vant med å stenge ham ute, og sykdommen ble sett på som en straff for syndene hans (2. Mos 12,1-15, 2 Kong 5,25-27).

Den nagende ensomheten og utenforskapet tok livet av mannen.

Navnet, fellesskapet, jobben og familien ble tatt bort fra ham den grusomme dagen han ble syk. Som loven sa, skulle han alltid rope at han var uren, gjøre seg stygg og leve som en villmann (3. Mos 13,45-46). Et nys kunne være nok til å smitte andre, så han måtte holde seg langt utenfor byen.

Et rop om hjelp

Utenfor. Sårene og sykdommen var ikke det verste. Men den nagende ensomheten og utenforskapet tok livet av mannen. Uten fellesskap er mennesket lidende. Han var desperat – og bare måtte finne denne mirakelmannen som ryktene snakket om.

‘Hvis du vil Jesus, så renser du meg.’ Andre sykdommer kunne man helbredes fra, men spedalskhet krevde renselse, og det poengteres ved at det refereres til ordet ‘renselse’ hele fire ganger i vår seks vers lange tekst.

Den spedalskes bønn ligner vår. Han tviler ikke på at Jesus kanrense ham, men han undres kanskje på om Jesus vil. Vil du gjøre det Gud? Vil du ikke bare høre, men også gjør edette for lille, uviktige meg?

Jesus lot seg påvirke

Jesus fikk inderlig medfølelse med ham.Ordet for «inderlig medfølelse» som er brukt på gresk, kommer av ordet for vitale innvoller. Det betegner de sterkeste følelsene våre, de som kommer fra hjerterota. Når vi leser medfølelse eller medlidenhet i den norske teksten, går vi glipp av dybden i Jesu empati.

Jesus byttet plass med mannen, og viser dermed hvilken tjenerrolle han kom for å ha.

Han lot seg virkelig påvirke av denne mannen. Noen tekster sier at han ble sint, rystet over konsekvensene denne grusomme sykdommen hadde gitt dette uendelig verdifulle mennesket (NIV 2011).

Ikke bare blir Jesus berørt, men han berører. Han strekker ut en hånd og gjør seg seremonielt uren og eksponert for sykdommen. Men istedenfor å bli uren, vinner hans hellige renhet over sykdommen. Mannen blir ren. Ikke i løpet av neste time, ikke i løpet av den neste dagen eller uka, men med det samme.

Guds rike er nær

Dette forkynte mer enn hva vi kan forestille oss. Renselse av spedalske var like umulig for jødene som å vekke folk opp fra de døde, men i det lovede messianske riket, ville dette skje. Så skjedde det. Guds rike er nær, sa Jesus (Mark 1,15). Deretter bekreftet han Guds rikes nærvær gjennom sin rensende guddomskraft.

I resten av historien viser Jesus respekt for Moseloven ved å be mannen om å følge lovens rituelle renselsesforskrifter, og dermed bli inkludert i fellesskapet igjen. Jesus er streng mot den spedalske, og vi kan lure på hvorfor mannen sendes bort med en klar ordre om å holde munn.

Kanskje han reagerer på mannens kommende ulydighet, siden Jesus blir videre hindret fra å forkynne når mannen forteller om ham (v. 45). Eller kanskje ordet om Jesus bare ikke kan holdes hemmelig, selv om Jesus absolutt ikke oppsøkte denne populariteten. Guds sønns storhet kunne ikke skjules.

Inn i fellesskapet

Teksten vår begynner med at Jesus er innenfor, og den spedalske er utenfor. Den slutter med at Jesus holder seg utenfor, mens den spedalske har kommet inn i fellesskapet. Jesus byttet plass med mannen, og viser dermed hvilken tjenerrolle han kom for å ha (Jes 53:11-12). Han som renset oss ved å ta på seg vår synd, og på nytt gav oss fellesskap med vår Skaper.

Kilder:

Edwards, James R. The Gospel According to Mark. Grand Rapids, Mich: Leicester, England: Eerdmans, 2001, 68-72.

Kjær-Hansen, Kai. Markusevangeliet : Studieudgave. Kbh: Det Danske Bibelselskab, 2006, 48-49.

Stein, Robert H. Mark. Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 2008, 105-110.

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro, skrevet av en av våre faste andaktsskribenter. Andakten baserer seg på søndagens prekentekst i kirkeåret.