Levende Tro Basic: MEG

Levende Tro Basic: MEG

Dette er det sjette bibelgruppeopplegget i serien «Å følge Jesus». Hvem er Jesus i mitt liv?

Levende Tro Basic

Levende Tro Basic er iTros første bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også flere hefter med Levende Tro for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

«Å følge Jesus» blir tilgjengelig i hefteform etter nyttår.

«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»

  1. Takk og be for samlingen
  2. Les Markus 8,27-29
  3. Følg opplegget som står skissert under

Til denne samlingen foreslår vi at dere stopper opp underveis og noterer en del på egen hånd før dere deler med hverandre i gruppa. Det er opp til hver enkelt hvor mye en har lyst til å si, det er også lov å bare lytte. Å høre andre snakke om sin egen tro, kan bety veldig mye. Vi vil derfor oppmuntre dere til å gå litt ut av komfortsonen og skape et trygt rom for å dele tankene dere har. Det gjør ingenting om du har flere spørsmål enn svar. 

Bønn 

Be for samlingen og be gjerne konkret om at dere skal få frimodighet til å fortelle hva dere tenker om troen på Jesus her og nå. 

Bibeltekster  

Hvilke bibeltekster er viktige for deg? Er det noen fortellinger eller noen vers som betyr mye for deg? Skriv dem ned og les dem høyt etterpå hvis du vil. Si gjerne noe om hvorfor akkurat denne/disse tekstene betyr noe spesielt.  

Snakk sammen 

Bruk de av disse spørsmålene som dere tenker passer for gruppa. Kanskje vil det være best å bruke litt tid til å notere noen svar på et spørsmål, før dere deler litt i gruppa. Deretter kan dere gå til neste spørsmål. 

  1. Hvem vil du si at Jesus er for deg akkurat nå? 
  2. Hvilke av disiplene vi har lest om i dette opplegget kjenner du deg igjen i, og hvorfor? 
  3. Hva tenker du det innebærer å være en disippel i vår tid? 
  4. Hvordan kan du bli enda bedre kjent med Jesus? 
  5. Hva tenker du om at Jesus kaller oss til å følge ham, lytte til hans undervisning og leve liv som likner på ham?  

Be for hverandre 

Hvilke ting i ditt liv vil du dele med gruppa og la de være med og be for? Kanskje kan et av de konkrete bønneemnene være at Gud må vise dere enda mer av hva det betyr at dere skal være disipler av Jesus? 

Pearl /Lightstock

Levende Tro Basic

Levende Tro Basic er iTros første bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også flere hefter med Levende Tro for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

«Å følge Jesus» blir tilgjengelig i hefteform etter nyttår.