5 ganger Jesus løfter mennesker ut av skam

5 ganger Jesus løfter mennesker ut av skam

Jesus ga både landssvikere, folk som levde tvilsomme liv og spedalske verdigheten tilbake.

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Verdig».

Jesus møtte mange ulike mennesker, og ga dem en ny verdighet, som de antagelig ikke trodde var mulig.

Hver av dem hadde sin egen livshistorie, som av en eller annen grunn hadde satt dem utenfor samfunnet.

1. Da han dro på besøk til den rike landssvikeren

Sakkeus var en svært rik mann som jobbet som overtoller.

På Jesu tid var tollerne mislikt og hatet fordi de ofte krevde ekstra skatt som de puttet i egen lomme, og fordi de jobbet for romerne som var okkupasjonsmakten. Litt som nordmenn som jobbet for nazistene under krigen.

Sakkeus var nok vant til stygge blikk og kommentarer. Hva han forventet av Jesus er det ikke godt å vite.

Men Jesus så ham, snakket han til ham, og inviterte seg selv på besøk hjem til Sakkeus.

På denne tiden var det å være på besøk og å spise sammen en stor greie. Dette var det samme som å akseptere dem, og vise for alle at dette var noen som var verdt å være sammen med.

Det at Jesus så ham, uten fordømmelse, forandret Sakkeus med en gang. Det gjorde at han ville gjøre opp for seg og dele av rikdommen sin.

Les historien om Sakkeus i Luk 19,1-10

2. Da han gjorde vann til vin

Det første underet – eller miraklet – Jesus gjorde, kan kanskje virke litt uviktig og random for oss. I et bryllup han var i hadde de gått tomme for vin, og Jesus løste problemet ved å forvandle noen store beholdere med vann til vin for dem.

Å gå tomme for vin var total krise! Dette kunne gi inntrykk av at familien som arrangerte bryllupet var fattige, gjerrige, dårlige til å planlegge eller på en eller annen måte manglet det som skulle til for å arrangere et bryllup.

Det ville også blitt veldig synlig for alle, og ryktene ville antagelig spredt seg fort om den mislykkede festen.

Kanskje kan vi kalle dette underet et «ta bort skam-under», der Jesus hjalp familien som arrangerte festen med å beholde verdigheten heller enn å sitte igjen med skam, og de fikk til og med ros fordi de hadde spart den beste vinen til slutt.

Les historien om da Jesus gjorde vann til vin i Joh 2,1-10

3. Da han møtte en kvinne ved brønnen

Det var vanlig å hente vann på morgenen eller kvelden for å unngå den verste varmen. Men en samaritansk kvinne dro til brønnen midt på dagen, antagelig for å unngå å treffe andre.

Men hun møter Jesus. Og han snakker med henne. Selv om hun er samaritansk, noe som gjorde henne uren i vanlige jøders øyne.

Litt ut i samtalen ber Jesus henne hente mannen sin. «Jeg har ingen mann», svarte hun. Og Jesus bekrefter at hun snakker sant. «Du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann.» Dette var antagelig grunnen til at hun ville unngå å treffe andre mennesker.

Jesus viste henne at han kjente til hennes verste skam, men siste likevel at han ville ha noe med henne å gjøre. Og hun skjønte at han ikke var kommet for å fordømme henne, men fortsatt anerkjente henne.

Derfor skjulte hun seg ikke lenger, men løp rett inn til byen for å fortelle om hva som hadde skjedd. Møtet med Jesus hadde gitt henne verdigheten tilbake, og løftet henne ut av skammen.

Les historien om da Jesus møtte kvinnen ved brønnen i Joh 4,4-30.

4. Da han helbredet en spedalsk mann

Da Jesus helbredet en spedalsk mann som kom til ham, gjorde han samtidig noe mer enn bare å hjelpe en syk mann å bli frisk.

Var du spedalsk, var du utstøtt av alle. Du fikk ikke være en del av samfunnet, du var regnet som «uren». Du måtte holde avstand til andre folk, og mange mente spedalskhet var en forbannelse fra Gud. Så denne mannen var på alle måter en outcast fra samfunnet.

Men Jesus så ikke en sykdom når han så denne mannen. Han så et menneske.

Ved å helbrede ham, ga han ham tilbake verdigheten, og han fikk mulighet til å bli en del av fellesskapet igjen.

Les historien om da Jesus møtte den spedalske mannen i Luk 5,12-16

5. Da han tok på seg vår skam

Jesus tok ikke bare bort skammen til menneskene han møtte mens han levde her på jorda. Han har også tatt vår skam på seg, så vi skal slippe å bære den selv.

I Filipperne 2 står det at Jesus var i Guds skikkelse, men ga avkall på sitt eget og ble lik oss mennesker, og han døde en ydmykende og skamfull død på korset. Men gjennom denne skammen, opphøyet Gud ham, og ga ham navnet over alle navn.

Vi kristne snakker av og til om «det store plassbyttet» som skjedde mellom Jesus og oss. All vår synd og skam tok han med seg på korset, samtidig som vi har fått hans ære, verdighet og feilfrie liv tilbake.

Jesus har vist at selv om han kjenner alle våre mørkeste og mest skamfulle sider, så elsker han oss og vil fortsatt ha noe med oss å gjøre. Vi kan komme til ham med vår synd og skam. Vi er ikke bare velkommen til å ha fellesskap med ham, vi er til og med ønsket.

Tim Mossholder / Unsplash

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Verdig».