Kommer du på Guds fest?

Kommer du på Guds fest?

– Gud har gjort i stand en himmel for deg, et festmåltid, en feiring og en glede. Alt det du dypest sett lengter etter inviterer Gud deg til å få del i.

Andakt

Denne andakten ble opprinnelig publisert 21.juni 2020.

Bibelteksten er hentet fra Bibelselskapet 2011.

Luk 14,15-24

En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham:

«Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ 

Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’ Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’ Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.  For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’»

I forbindelse med denne andakten leste jeg i en bok om Jesu lignelser, og jeg synes forfatteren tilbød en spennende oppsummering av denne og lignende lignelser, i form av en påstand og et spørsmål: «God is giving a party. Are you going to come?»

Invitasjon til festmåltid

«Gjestebud» er et merkelig ord. Det betyr i grunnen et måltid med gjester, og det assosieres med glede og med feiring. I Bibelen er ofte himmelen og den endelige frelsen beskrevet som et stort festmåltid.

Så også i denne lignelsen. Husherren, som er et bilde på Gud eller Jesus, inviterer til et fullkomment festmåltid.

Lignelsen gir både et gledesbudskap og et nådebudskap til oss. Med det mener jeg at du er invitert til å få del i den fullkomne gleden som Gud har gjort i stand for oss ved verdens ende, og at alt er gjort ferdig for at vi skal kunne komme dit: «Kom, for nå er alt ferdig!» (v. 17).

«Bare det og det skjer i livet mitt, så skal jeg være fornøyd»

Har du noen gang opplevd at ordtaket «mye vil ha mer» stemmer overens med hvordan du selv fungerer? Du har kanskje ønsket deg en ny og bedre mobiltelefon selv om du har modellen fra to år tilbake som fungerer helt fint.

Jeg tenker ikke bare på materielle ting, men også på tanken som lyder: «Bare jeg får orden på det og det,» eller: «bare det og det skjer i livet mitt, så skal jeg være fornøyd».

Men når du får orden, eller når det og det faktisk skjer, innser du kanskje at det er noe annet som hindrer at du er fullkomment tilfreds med livet.

Vil alltid lengte etter mer

Jeg tror vi i dette livet alltid vil lengte etter noe mer, noe bedre. Og jeg er overbevist om at det er bare Gud som kan fylle det tomrommet. Lysten etter en ny mobiltelefon er bare et tegn på en dypere lengsel.

Gud har gjort i stand en himmel for deg, et festmåltid, en feiring og en glede. Alt det du dypest sett lengter etter inviterer Gud deg til å få del i.

Invitasjon til himmelen

Denne teksten legger samtidig et alvorlig budskap innover oss. Lignelsen handler om hvem som kommer inn i himmelen.

Jesus avslutter fortellingen slik: «Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.» De som opprinnelig var innbudt får ikke plass rundt festbordet.

Når festdagen ankom, kom de innbudte med unnskyldninger. Og det er ganske hverdagslige ting de «måtte» gjøre. Tenk å invitere til fest, og i siste liten melder gjestene avbud med slike unnskyldninger. Det sier noe om hvor viktig verten egentlig var for gjestene.

Invitasjon til alle

Husherren sender så invitasjonen videre til andre, til «de fattige og uføre og blinde og lamme». Og dette er overraskelsesmomentet i historien.

De som vanligvis ble sett på som utenfor «det gode selskap», de får nå komme inn i det virkelig gode selskap.

Det kan være verdt å prøve å finne ut av hva eller hvem de opprinnelig inviterte, og hvem de på gatene, torget, veiene og stiene representerer. Men budskapet om å ta imot invitasjonen og om å ikke unnskylde seg når festmåltidet er klart gjelder alle.

Noe som hindrer deg?

På grunn av Guds nåde inviteres du til det perfekte festmåltidet, til Hans fullkomne glede.

Kommer du? Eller er det noe som hindrer deg?

 

Jon Olav Selstø

Andakt

Denne andakten ble opprinnelig publisert 21.juni 2020.

Bibelteksten er hentet fra Bibelselskapet 2011.