Jesus sier at mange skal forsøke å komme inn i himmelriket uten å klare det

Jesus sier at mange skal forsøke å komme inn i himmelriket uten å klare det

Hva om jeg er en av dem som ikke klarer å bli frelst?

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Luk 13,22-30

På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem:  «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’ Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’ Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.» 

Oi. Dette er utfordrende ord. I alle fall for en som liker å tenke på Jesus som først og fremst snill og god. En det er trygt å tilhøre. “Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det,” sier Jesus.

Det er lett å bli skremt av slike ord. Hva om jeg er en av dem som ikke klarer å komme inn? Hva skal til for å klare det?

Jødisk kontekst

Når Jesus taler, snakker han til jødiske mennesker. Mennesker som tror på Gud og som prøver å holde loven så godt de kan. Noen får det tilsynelatende ganske bra til, for eksempel fariseerne.

Men gang på gang blir fariseerne kritisert av Jesus. Han kaller dem hvitkalkede graver som ser fine ut på utsiden, men som er fulle av død og elendighet inni.

Fariseerne levde i stor grad ”rett”, men akkurat der lå problemet deres. De trodde de levde rett nok. At de var rettferdige for Gud på grunn av sine egne gjerninger.

Den trange døren

Hva er det de mangler de som ikke klarer å komme gjennom den trange døren? I Johannesevangeliet 10,9 står det: Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.  

JESUS er døren! Den som går inn gjennom Ham, blir frelst! Døren er smal, ikke fordi det krever enormt mye gode gjerninger og rett liv for å komme gjennom den, men fordi den eneste veien til frelse er gjennom Jesus Kristus.

De som ikke klarer å komme gjennom døren, er de som ikke går gjennom Jesus. De prøver kanskje å komme inn på bakgrunn av egne gjerninger, eller de har laget sin egen form for kristendom.

Bare én vei til frelse

I dagens relativistiske kultur er en vanlig tankegang at ”det som er rett for deg, er rett for deg.” Men slik er det ikke i møte med Gud. Det finnes bare én vei til frelse, og det er gjennom den trange døren – Jesus.

Og så handler det ikke om å ha kunnskap om Jesus, for det er det mange som har, men om å kjenne ham. Og vet du? Det å kjenne Jesus er virkelig trygt og godt!

Vi skal få slippe å kjempe oss gjennom døren i egen kraft.

Etter at Jesus har sagt at han er døren, forteller han at han er den gode hyrde, som er kommet for at vi skal ha liv og overflod. Vi skal få slippe å kjempe oss gjennom døren i egen kraft.

I stedet skal vi få gå gjennom Jesus. Han som er hyrden, som kjenner og elsker oss, vil lede oss til grønne enger, hvilens vann og frelse hos Gud. Det er det godt og trygt å tro på.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.