Jeg er veien, sannheten og livet

Jeg er veien, sannheten og livet

- Jeg er livet, sa Jesus. Dagen etter døde han. Var det en selvmotsigelse?

Jesus lå*på plassen sin ved det festpynta bordet med påskelammet. Det skulle de spise til minne om lammet som ble slaktet i israelittenes hjem i Egypt mange hundre år i forveien. Gud hadde bedt dem stryke blodet fra lammet på dørstolpene. Slik ble de beskyttet fra dødsengelen, som ellers ville drepe deres eldste guttebarn. De ble reddet fra slaveriet i Egypt og kunne starte på reisen til landet som Gud hadde lovet dem. Blodet fra lammet betydde livet for dem.(Les mer om bakgrunnen for påska i2 Mosebok 12og13)

Jesus sa til disiplene: Jeg er livet. Men innen 24 timer skulle han henges på et kors og dø. Det virker som en selvmotsigelse. Men Jesus visste at han selv skulle være påskelammet. Han måtte selv dø for å redde livet til andre. Det er like avgjørende for oss å om å la Jesu død bli vår beskyttelse, som det var for israelittene å male dørstolpene med blod.

Den fysiske døden blir en bro inni evigheten

Alle mennesker hargjort opprør mot Gud. Vi har vært ulydige mot ham og gjort oss selv til gud. Det er derfor vi alle må dø. Men han døde i stedet for oss. Når vi tror på ham, kan vi leve evig sammen med ham. Den fysiske døden blir en bro inn i evigheten. Jesus er livet!

Israelittene slapp fri fra slaveriet og ble ført til Kanaan, landet som Gud hadde lovet dem. På veien ble de ledet av en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Det var Gud selv som gikk med dem. De var avhengige av at han viste dem veien. Men han var mer enn en veileder – de ville aldri ha kommet fram hvis ikke han var med. Det var bare fordi han holdt sitt løfte om å gi dem landet, at det gikk bra til slutt.

Vi kan stole på hans løfter, for Jesus er sannheten

Vi er også totalt avhengig av Jesus for å komme til det landet som Gud har lovet oss: Den nye himmel og den nye jord. Jesus er mer enn en veileder til dette målet – han er selve veien dit. Og selv om det kan føles tungt å gå den veien, kan vi stole på at den vil føre helt fram. Alt det gode han gir oss i troen på ham, er en forsmak på det som venter oss i landet han har lovet oss.

Og vi kan stole på hans løfter, for Jesus er sannheten. Bare ved å kjenne ham, kan vi kjenne Gud og komme til ham.

Ill.foto:  Juan Fuertes / Fotolia

* Funfact: På Jesu tid lå de til bords når de skulle spise.

«Jeg er…» er en serie i syv deler basert på Jesu syv utsagn i Johannesevangeliet.

Dagens sitat er:
Jeg er veien, sannheten og livet.Joh 14,6