Jeg er…Jeg er…

Jeg er verdens lys

Jesus sto på tempelplassen og begynte å tale. "Jeg er verdens lys," sa han."Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." Hva mente han med det?