Jesus lærte oss å be om at Gud må gjøre verden til en plass han liker

Jesus lærte oss å be om at Gud må gjøre verden til en plass han liker

La oss gjøre rom for Guds budskap i hverdagen.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Mark 4,26-34

Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»
Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»
 Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem.

Jesus drev ut onde ånder. Han helbredet syke. Han gjorde døde levende igjen. Det står i kapittelet rett etter det vi har lest fra Markusevangeliet. Tenk om vi kunne ha en verden som fungerte sånn.

En god verden

En verden der det onde ikke hadde noen makt. Der ingen sykehus ble fylt opp av pasienter med influensa, ingen døde av jordras, sult eller alderdom.

Tenk om det var sånn.

Bibelen forteller at det kan bli sånn. Og det skal bli sånn. Det kan bli en realitet i dag og det skal bli en realitet en dag. Det heter Guds rike.

Så hvordan kan dette skje? Hvordan blir Guds rike en realitet?

Gi Guds ord rom

Det er ved å la Guds Ord få rom. Såkornet er Guds Ord. Og Guds Ord har en tendens til å skape noe godt.

  • Vi ser det på første side av Bibelen. Gud sa: «Det skal bli lys!» Og ut fra disse ordene ble lys til. Og Gud så at det var godt.
  • På første side av Johannesevangeliet står det at Ordet ble menneske. Jesus ble født. Var det fordi Gud ville skape noe nytt? På første side i Markusevangeliet sier Jesus: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær.» Ja, Gud ville la noe nytt og godt spire frem: nemlig sitt rike.

Også i dag er det Ordet som er såkornet. Derfor må vi la dette Ordet få rom.

Det var litt vagt. Hva vil det si å la Guds Ord få rom?

Kanskje vi kan omformulere og heller si Guds budskap: budskapet i Bibelen generelt og budskapet om Jesus spesielt.

Gud vil skape noe godt

Vi må la Guds budskap bli fortalt og bli viktig. Ut fra dette budskapet skaper Gud på mystisk vis noe godt.

Vi kan ikke skape selv. Bare Gud kan skape. Vi kan ikke annet enn å stole på at Gud vil gjøre verden til et godt sted.

Jesus var ikke typen til å få folk til å bli passive og fraskrive seg ansvar.

Nå sier jeg ikke at vi ikke skal gjøre noe praktisk for å gjøre verden til et bedre sted. Jesus var ikke typen til å få folk til å bli passive og fraskrive seg ansvar.

Men han fortalte at bare Gud kan gi vekst. Han lærte oss å be om at Gud må la sitt rike bli en realitet – at Gud må gjøre verden til en plass han liker.

Så la oss be om det:

Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen