LEVENDE TRO: Innbyggere i Guds rike

LEVENDE TRO: Innbyggere i Guds rike

Dette er det første av åtte bibelgruppeopplegg i serien "Bergprekenen".

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Matteus 5,1-12 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: La din vilje skje av KRIK feat Elisabeth D. Haare
 4. Les teksten under høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Sentralt i Jesu forkynnelse er begrepet himmelriket, eller Guds rike. «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» sier han i Matteus 4,17, like før vår tekst.

Det vi leser i Bergprekenen henger sammen med dette himmelriket og er en beskrivelse av innbyggerne i Guds rike. Dette er deres kjennetegn.

Og som vi skal se senere, er det helt avgjørende at det er nettopp Jesus som taler disse ordene. Han snakker med en autoritet som viser at han ikke er en hvem som helst. Han er ikke bare en klok mann eller en modig profet, men han er Gud selv. (Mer om det i tredje samling.)

Åtte beskrivelser av kristne

Dagens bibeltekst kalles Saligprisningene og er innledningen til Bergprekenen. Disse åtte beskrivelsene viser hva som skal kjennetegne en kristen oppførsel, både i relasjonen til Gud og til andre mennesker.

Vi ser også at Guds velsignelse hviler over den som likner et slikt menneske. Salig kan forstås som en dyp lykkefølelse, og beskriver at vi mennesker har det på best mulig måte når vi erfarer det vi leser her.

Saligprisningene handler ikke om åtte ulike typer kristne mennesker, men er beskrivelser som skal passe til enhver kristen.

Alle som vil følge Jesus skal kjennetegnes av disse egenskapene. Det kan sammenlignes med Paulus’ opplisting av Åndens frukt i Galaterbrevet 5,22-23, der alle disse skal vokse frem og modnes hos en kristen.

Forpliktelser og privilegier

Hver beskrivelse av et menneske, følges av en velsignelse. De ydmyke skal arve jorden, de rene av hjertet skal se Gud og de som skaper fred skal kalles Guds barn.

Alle velsignelsene hører sammen, og blir gitt til enhver kristen. Det følger altså både forpliktelser og privilegier ved å være en borger av Guds rike.

Beskrivelsene viser oss også at det Gud beskriver som godt for oss mennesker, fremstår annerledes og fremmed for vår naturlige tankegang.

Hvorfor er det salig å sørge, være ydmyk eller å bli forfulgt? Guds rike beskrives som et opp-ned-rike der mye virker ulogisk for oss. Som kristne skal vi få tro at skaperen vår vil forklare og vise oss sin gode vilje om hvordan vi skal leve livet på beste mulige måte.

Allerede – ennå ikke

Går det an å erfare Saligprisningene i praksis, spør du kanskje deg selv nå? Veien er kort til at vi tenker: Dette blir for mye for meg, jeg klarer ikke leve slik som dette.

Sannheten om Guds rike er at vi er en del av det allerede nå som vi er kristne, men samtidig er det ikke helt og fullt tilstede før Jesus har kommet igjen. En måte å si det på er at Guds rike er her «allerede» og «ennå ikke».

Slik kan vi kjenne igjen Saligprisningene i våre liv og hos kristne vi kjenner til. Vi ser at det er egenskaper og velsignelser som er gode for oss, vi forstår at det er Guds gode vilje, og vi ser at det må bli et bønneemne for oss å få vokse mer i dette.

Smakebit av Guds rikes mysterium

Kanskje kan vi tenke at å være fattig i ånden, beskriver vår tilstand idet vi innser at vi er helt fortapt uten Jesus. Og der starter livet vårt med Gud, han som kan skape en lengsel i oss etter å likne ham mer og mer.

Vi kan be Gud prege og forandre våre hjerter, og vite at han ønsker å gjøre det. Denne endringsprosessen er vi i gjennom hele livet som kristne. Når vi tror på Jesus, bor Den hellige ånd i oss, og vil la oss få vokse i tro og bli mer lik Gud når vi lever nær ham (Kol 3,9b-10 og Fil 2,12-13).

Slik er Guds rike tilstede blant oss, samtidig som den ennå ikke er fullt åpenbart for oss. Saligprisningene gir oss en smakebit av Guds rikes mysterium.

 

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hva slags tanker har du om Bergprekenen før du begynner på dette bibelgruppeopplegget?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvordan kan vi bli slike mennesker som beskrives i Saligprisningene?
 4. Hvilken/hvilke av beskrivelsene ønsker du aller mest skal brukes om deg? Hvorfor?
 5. Hvorfor tror du det er mange ting i Bibelen som virker litt ulogiske (opp-ned) for oss mennesker?