Ut til alle folkeslag

Ut til alle folkeslag

Alle mennesker har rett til å høre om Bibelen på en forståelig måte. Derfor sender Gud oss til å nå ut til alle folkeslag.

Frontline

Frontline er en nasjonal misjonskonferanse for ungdom fra Vg1 og oppover. Konferansen arrangeres denne høsten for fjerde gang, og finner sted på Fjellhaug Utdanningssenter og i Sinsen kirke i Oslo.

Den første bibeltimen på Frontline inneholdt både morgentrim, bra lovsang, intervju og en flott tale av Frank-Ole Thoresen, lærer på Fjellhaug internasjonale Høgskole. Han fortalte om vår Gud som sender.

«Gud har en plan om å redde og frelse alle verdens folkeslag.»

I de første kapitlene i det gamle testamentet får vi høre mye om mennesker som gjør opprør mot Gud. Vi hører om syndefallet, ondskapen og synden som brer seg ut over jorden. Dette stopper ikke Gud. Gud har en plan om å redde og frelse alle verdens folkeslag. Det er derfor han sender oss ut til å forkynne og fortelle om hans ord.

Gud har en misjonsplan. En plan om å nå ut til folk over hele verden. Det er derfor vår oppgave å skape gode relasjoner til de rundt oss. Om det så bare er for eksempel naboen, som Tarjei Tørre Asprusten snakket om på kveldsmøtet torsdags kveld.

«Han vil bruke oss for å nå ut til alle folkeslagene som ikke har hørt om Jesus.»

En god måte å nå ut til alle folkeslag er gjennom team. Synnøve Røysland fra Bjerkreim fortalte i et intervju på bibeltimen om hennes opplevelser fra når hun var med på Lundeneset team, da hun gikk på Lundeneset. Lundeneset er en kristen internatskole i Ølensvåg og eies av NLM. På Lundeneset team kan du være med på mye forskjellig kristent arbeid. Synnøve fortalte at hennes team hadde hatt et møte med tale og lovsang for de innsatte i fengselet i Sandeid, én gang i måneden.

Gud har en plan for oss alle, og Han vil bruke oss for å nå ut til alle folkeslagene som ikke har hørt om Jesus. Bibeltimen i dag var en god påminnelse om dette.

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteus 28, 19-20)

Charlotte Sjøthun Mangersnes / Bethina Grøndahl

Frontline

Frontline er en nasjonal misjonskonferanse for ungdom fra Vg1 og oppover. Konferansen arrangeres denne høsten for fjerde gang, og finner sted på Fjellhaug Utdanningssenter og i Sinsen kirke i Oslo.