Se eller hør talene fra UL2023!

Se eller hør talene fra UL2023!

Nå kan du se opptak av talene fra sommerens UL, eller høre dem som podcast.

UL2023 ble arrangert i Stavanger i juli, og selv om årets festival er over, er det fortsatt mulig å se talene i opptak, eller å følge linken (nederst i saken), for å høre dem som podcast.

 

Tarjei Asprusten – Et bibelsk syn på tid

 

Denne talen fra åpningsmøtet på UL2023, der temaet var «Høytid», tar for seg hvordan et bibelsk tidsperspektiv ser ut, og hvordan det skiller seg fra det som er vårt samfunns syn på tid. Den viser at et bibelsk syn på tiden er gode nyheter for oss mennesker.

 

Sunniva Fuglestveit – Sabbat

 

Denne talen fra UL2023, der temaet var «HøyTid», handler om sabbat, om hvilke og hvordan dette er et nådebudskap inn i vår tid og inn i våre liv.

 

Erika Vestre – Jul

 

Denne talen fra UL2023, der temaet var «HøyTid», handler om julen som høytid, hva den betyr i den kristne troen, og hvilken betydning det har at lyset (Jesus) kom for å skinne i mørket her på jord. Det kristne håpet er at lyset kommer utenfra, ikke fra denne verden.

 

Anette Fredly – Thanksgiving

 

Denne talen fra UL2023, der temaet var «HøyTid», handler om takknemlighet. Vi kan takke for Guds gaver og godhet, og takknemligheten kan være med og endre livene våre. Samtidig er vonde ting en reell ting i livene våre, som må tas på alvor.

 

Påsken i Det gamle testamentet

 

Dette møtet fra UL2023, der temaet var «HøyTid», fokuserer på påsken i det gamle testamentet. Gjenfortalt fra Miriam (Moses’ søster), og med «intervjuer» med andre personer i den første påskehistorien, får vi oppleve dramatikken rundt Israelsfolkets utgang fra Egypt, og hvordan dette peker fram mot Jesus.

 

Simeon Ottosen – “The day of inbetween” – Påsekaften

 

Denne talen fra UL2023, der temaet var «HøyTid», tar for seg «påskelørdagen», som gjerne oppleves som en litt tom ventedag mellom Jesu død (fredag) og oppstandelse (søndag).

Ved å fortelle om sin egen kreftdiagnose og peke på andre vanskelige sider ved livet, viser taleren at mye av det kristne livet egentlig er litt som denne lørdagen i påsken, der vi lever i håpet og løftene om det som snart skal komme, samtidig som livet her på jorda kan være tøft.

 

Asbjørn Handeland – Påskens budskap

 

Denne talen fra UL2023, der temaet var «HøyTid», handler om sentrum i det kristne evangeliet – påsken. Jesus tok menneskenes synder med seg da han døde på korset, noe som gjør at vi kan få tilgivelse for syndene – og et nytt liv – når vi kommer til korset med syndene våre og livene våre.

 

Astrid Rydland Aasen – Kristi himmelfart

 

Denne talen fra UL2023, der temaet var «HøyTid», handler om at da Jesus dro opp til himmelen, lovte han å sende De hellige ånd til sine etterfølgere, og sa at dette var bedre enn om han selv ble igjen. Vi kan være Jesus sine hender og føtter overalt, og fortsette hans oppdrag, siden Den hellige ånd bor i oss, og vi har fått ulike nådegaver.

 

Louie Giglio – Pinse (engelsk)

 

Denne talen fra UL2023, der temaet var «HøyTid», handler om at pinse er den neste av alle de kristne høytidene, siden evangeliet nå kan spres til hele verden.

 

Hør talene som podcast