Porno er som Smash – «det skal godt gjøres å spise bare en» 

Porno er som Smash – «det skal godt gjøres å spise bare en» 

Alexis Lundh gir tips til hvordan man kan komme seg ut fra pornoavhengighet.

Tema

Tema på iTro i måned er «Avhengig».

Kjøp deg en pose Smash, ta en og la posen ligge i åpen tilstand med all sin herlighet, uten å røre den.

Ved lunsjtider og blodsukkeret er lavt, når du har løst et problem og søker belønning, når du har tabba deg ut og søker trøst, da blir dette vanskelig! Posen er tilgjengelig, åpen, du er alene og tar ikke skade av bare en til?

Seksualiteten er skapt av Gud med en mening og gitt oss i gave til å forvalte etter hans vilje.

Porno lyver

På samme måte er det ofte med porno. Men porno lyver om alt som er sant om seksualitet og er i grunnleggende konflikt med skaperverket. Derfor vil man kjenne på en indre konflikt i møte med porno.

For å skjønne hvorfor porno er så avhengighetsskapende og hvordan vi kan gjøre noe med det, trenger vi en dypere forståelse av seksualiteten.

Sex har mening

Seksualiteten er skapt av Gud med en mening og gitt oss i gave til å forvalte etter hans vilje. Hans vilje og mening for vår seksualitet er at den er et fysisk bilde på enhet, trofasthet, ansvar og forpliktelse. Den er ment å leves ut i ekteskapet mellom en kvinne og en mann. Der finnes frihet, utforskning, sårbarhet, kjærlighet og trygghet.

Hormonet dopamin gir kroppen en god følelse, og utløses for eksempel når vi er forelsket, spiser smash, eller gjør noe spennende.

Vi er skapt i Guds bilde med en iboende kraft til å speile og reflektere Hans natur. Hvilke følelser flommet gjennom Adam da Gud i all sin kjærlighet og omsorg svarte på mannens dypeste spørsmål ved å skape kvinnen? Han var skapt for å ære og respektere henne. Hun er ikke et (sex)objekt men kronjuvelen i skaperverket.

For kvinnens del er mannen ment å være den som skaper trygghet, som gir og ikke tar. Biologien til mannen er utformet til å gi, blant annet et frø. Kvinnen med hennes biologi forteller mye om henne og mysteriet som er lagt ned i henne.

Naturlig rus

Vår biologi svarer på spørsmål knyttet til avhengighet. Hormonet dopamin gir kroppen en god følelse, og utløses for eksempel når vi er forelsket, spiser smash, eller gjør noe spennende.

Vi har et lystsenter som styrer urinstinktene våre. Det er her dopamin skilles ut som en del av belønningssystemet vårt. Når dopamin skilles ut i lystsenteret, får vi et «dopaminrush», og vi får lyst på mer. Dette er en naturlig rus og fører til at vi vender tilbake til det som gav oss en god følelse.

Om dette lystsenteret stimuleres av kokain eller porno utløses dopamin på samme måte, det er den samme delen av hjernen som blir aktivert og styrer «lysten» inn i en destruktiv spiral.

Når «rusen» går ut og dopaminnivået synker kommer ensomhet, depresjon og selvforakt krypende og da er veien tilbake til porno kort og avhengighet er et faktum.

Kunnskap og gode valg hjelper

Så hvordan forbygge eller gjøre noe med avhengighet til porno i en tid hvor vi blir bombardert med seksuelle inntrykk?

  1. Forstå dybden i vår seksualitet. Som du leste over, ligger det lag på lag med mening og sannhet knyttet til vår biologi og seksualitet. Forstå en brøkdel av dette, og porno blir lite attraktivt.
  2. Stopp tilgjengelighet til porno! Gjør noe for å hindre det! Vær radikal og for all del ikke «følg hjertet ditt», det er som kjent svikefullt, mer enn noe annet.
  3. Ansvarlighet er bra for oss. Vi er ment for det. Ta ansvar for at noen ikke anklager deg, men holder deg ansvarlig. Installer og les deg opp på appen covenanteyes.
  4. Vit at det finnes nåde! Les boken «endelig fri» og forstå kraften som finnes i nåde!
Kjetil Ree / Wikipedia

Tema

Tema på iTro i måned er «Avhengig».